mapka
Česky English Deutsch
GRAFIA, s.r.o.
Budilova 4
301 00 Plzeň
Tel./fax:+420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz

 
 

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

 PERSONALISTA/PERSONALISTKA

 

akreditace MŠMT profesní kvalifikace dle NSK komplexní proškolení

 

Určen je pro  začínající personalisty, pro kumulované pracovní pozice i pro zkušené profesionály

jako refresh znalostí z oboru.

 

Už léta děláte ve firmě "vlastně všechno" a tedy i to, co se týká práce s lidmi?

Jste zkušený personalista, jen ten kvalifikační doklad Vám chybí? Anebo v oboru HR jen začínáte?

Je personalistika Váš koníček?


Naučte se nejen odborné znalosti, ale posilte i svoje komunikační dovednosti, zopakujte si legislativu,

získejte status kvalifikovaného personalisty...

 

 

Akreditované osnovy:

 • Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě

  soubor Personalistika.jpg

 • Využívání prostředků výpočetní techniky
 • Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti
 • Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě
 • Organizování vzdělávání zaměstnanců
 • Zajišťování náborových činností
 • Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
 • Organizování kolektivního vyjednávání

 

Termín kurzu:     17. 4. - 18. 9. 2023        

Rozsah kurzu:    12 dnů výuky + 1 den zkouška (celkem 120 vyuč. hodin; 45 min.)

Čas výuky:        8:00 - 16:00 h.


Cena kurzu:       22.250,- Kč (kurz nemá DPH) / 1 osobu včetně zkoušky z profesní kvalifikace
Místo konání:     Plzeň


Přihlášky ZDE (https://forms.gle/VQfmT3j9dhzy3AnF7)
Další informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 

 

 
POVEZ II - stále k dispozici - atraktivní dotace na vzdělávání zaměstnanců
až 500 tis. měsíčně ● příspěvek na mzdu 85% ceny kurzu
více informací ZDE


 

LEKTOR/LEKTORKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


akreditace MŠMT profesní kvalifikace dle NSK komplexní proškolení

 

 

Akreditované osnovy:

 • Orientace v základní terminologii andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých
 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených

  soubor Jablko.jpg

  vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek
  a metod výuky
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího
  programu
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů
  a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů
  a požadovaných kompetencí

 

Termín kurzu:    24. 4. - 19. 6. 2023

Rozsah kurzu:    11 dnů výuky + 1 den zkouška (celkem 110 vyuč. hodin; 45 min.)
Cena kurzu:       19.800,- Kč (kurz nemá DPH) / 1 osobu včetně zkoušky z profesní kvalifikace
Místo konání:      Plzeň


Přihlášky ZDE (https://forms.gle/VQfmT3j9dhzy3AnF7)
Další informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 


Nedejte šanci nudě ve Vašich kurzech!

 

POVEZ II - stále k dispozici - atraktivní dotace na vzdělávání zaměstnanců
až 500 tis. měsíčně ● příspěvek na mzdu 85% ceny kurzu
více informací ZDE
 

 

Obsluha CNC obráběcích strojů

 

Víte, že:
- pracovníci na CNC strojích jsou dlouhodobě nejvyhledávanějšími zaměstnanci

v Plzeňském kraji?
- plat CNC operátora se běžně pohybuje od 23.000 do 35.000 Kč?
- kvalifikační zkouška před autorizovanou osobou nahrazuje předchozí formální vzdělání?

 

 

soubor Vrtáky.jpg

V kurzu se naučíte:

 • orientovat v normách a technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC strojích
 • měřit a kontrolovat rozměry, tvary, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • upínat nástroje, polotovary a obrobky, ustavovat jejich polohy na různých druzích CNC strojů
 • modifikovat programy pro CNC stroje
 • obsluhovat, seřizovat a udržovat číslicově řízené výrobní stroje, linky a průmyslové roboty
 • dodržovat bezpečnost práce, správně používat pracovní pomůcky při práci na CNC strojích

 

 

Termín:              27. 2. - 15. 5. 2023

Rozsah kurzu:   50 h. teoretické výuky, 200 h. praxe přímo v podnicích

Místo konání:    teorie - Plzeň, praxe - v místě bydliště nebo u zaměstnavatele

Cena kurzu:      39.500,-Kč (kurz nemá DPH) / 1 osobu včetně zkoušky z profesní kvalifikace

 

  Přihlášky ZDE (https://forms.gle/VQfmT3j9dhzy3AnF7)
  Další informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 

 
POVEZ II - stále k dispozici - atraktivní dotace na vzdělávání zaměstnanců
až 500 tis. měsíčně ● příspěvek na mzdu 85% ceny kurzu
více informací ZDE
 

 
Asistent/asistentka
s výukou odborné AJ/NJ

Akreditace MŠMT Profesní kvalifikace dle NSK Komplexní proškolení
 
Za úspěchem manažera
se mnohdy skrývá kvalitní práce jeho asistentky.
Již dávno neplatí, že asistent/ka musí umět psát všemi deseti a vařit kávu.
Dnes jsou nároky na toto povolání mnohem vyšší.

 

soubor business-g0ee2ccc8d_1280.jpg

Osnovy kurzu:
 • Vedení administrativy a práce s výpočetní technikou
 • Orientace v základních ekonomických pojmech
 • Uplatňování firemních procesů
 • Komunikace v rámci sekretariátu
 • Vystupování v souladu s pravidly společenského styku a důvěrnými údaji
 • Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními údaji

Termín:                13. 3. - 27. 6. 2023

Rozsah kurzu:     72 h. teorie, 8 h. praxe, 180 h. AJ nebo NJ

Místo konání:     Plzeň
Cena:               25 000 Kč (kurz nemá DPH) / 1 osobu včetně zkoušky z profesní kvalifikace

 

  Přihlášky ZDE (https://forms.gle/VQfmT3j9dhzy3AnF7)
  Další informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 

 
  POVEZ II - stále k dispozici - atraktivní dotace na vzdělávání zaměstnanců
  až 500 tis. měsíčně ● příspěvek na mzdu 85% ceny kurzu
  více informací ZDE
 

 
Obsluha osobního počítače
 
Akreditovaný kurz
Potřebujete „refrešnout“ své PC znalosti
a dozvědět se ještě něco navíc?
 

soubor laptop-g5b5e681b1_1280.jpg

V kurzu se naučíte:
 • základní principy fungování MS Windows
 • pracovat v textovém editoru – formátování, práce v záhlaví a zápatí, možnosti tisku
 • pracovat v tabulkovém procesoru – práce s daty, formátování buněk, vzorce a funkce
 • tvořit prezentace - vkládání tabulek obrázku, clipart, WordArt
 • práci s internetem a elektronickou poštou

 

Termín:             6. 3. - 20. 3. 20233

Rozsah kurzu:   82 vyučovacích hodin (vč. zkoušky), 10 dnů výuky
Cena kurzu:       8.750,- Kč (kurz nemá DPH) / 1 osobu včetně zkoušky z profesní kvalifikace
Místo konání:    Plzeň


  Přihlášky ZDE (https://forms.gle/VQfmT3j9dhzy3AnF7)
  Další informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 

 
  POVEZ II - stále k dispozici - atraktivní dotace na vzdělávání zaměstnanců
  až 500 tis. měsíčně ● příspěvek na mzdu 85% ceny kurzu
  více informací ZDE
 

 
MS Excel pro středně pokročilé

praktická výuka v PC učebně refresh znalostí příklady a cvičení
 
Osnova kurzu:
 • vstupní příklad (orientační)

  soubor Notebook1.jpg

 • podmíněné formátování
 • vzorce – zápis složitějších vzorců, úprava, absolutní a relativní adresy
 • funkce – KDYŽ, SVYHLEDAT, SUMIF, COUNTIF, SUBTOTAL, ...
 • vkládání a úprava vnořených funkcí
 • vybrané textové funkce
 • propojení listů, sešitů, aplikací
 • grafy – kombinované typy grafů
 • databáze, víceúrovňové řazení, pokročilé formátování, seskupení dat
 • kontingenční tabulky – vytváření a úprava, možnosti zobrazení, práce s tabulkou
 • zabezpečení dokumentu
 • uživatelské nastavení prostředí MS Excel
 • příklady, procvičování
 • závěrečný příklad (test)

 

Termín:           únor - březen 2023
Rozsah kurzu:  40 hodin - 5 výukových dnů v čase 8:00 – 16:30 h.
Cena:              4.750,- Kč bez DPH / osobu

Místo konání:   Plzeň

 

Přihlášky ZDE (https://forms.gle/VQfmT3j9dhzy3AnF7)
Další informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 


 
Prezentační dovednosti a rétorika
 
staňte se mistrem slova  interaktivní výuka praktický nácvik dovedností
 
Umíte získat a udržet zájem publika?
Dokážete reagovat na kritické připomínky posluchačů?
Víte, jak připravit přesvědčivou a zajímavou prezentaci?

 

Obsah kurzu:

1. den

soubor meeting-gd9ba7c157_1280.png

 • stručné základy rétoriky
 • práce se stresem a nervozitou
 • pravidla pro tvorbu prezentace - nejčastější chyby, ukázka a trénink základních dovedností v příslušném programu, praktické rady
 • cvičení a zadání úkolu pro další den

2. den

 • práce s publikem
 • nonverbální komunikace
 • prezentace vlastní tvorby

 

 

Termín:            dle zájmu

Rozsah:         2 dny výuky, 8:00 – 11:00 hod.
Cena:            2 850,- Kč bez DPH / 1 osobu

Místo konání:  Plzeň

 

Přihlášky ZDE (https://forms.gle/VQfmT3j9dhzy3AnF7)
Další informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 

 
Psaní všemi deseti - ONLINE KURZ
Usnadněte si práci v této náročné době Zrychlete své fungování online
Podpořte svůj komfort při práci s PC

Program kurzu:
- naučíte se psát všemi deseti pod vedením zkušené lektorky

soubor psaní všemi deseti.jpg

- osvojíte si správné návyky při psaní na klávesnici
- zrychlíte a zlepšíte svůj komfort při práci s PC
- domácí cvičení po každé lekci
- individuální podpora od lektorky pro každého účastníka
 
Kurz je členěn do deseti lekcí. Každá lekce trvá 60 minut.
 
Termín: 28. 3. - 6. 6. 2023
 
Cena: 2 300,- Kč / osobu / 10 lekcí (cena je uvedena včetně DPH)
 
Po absolvování kurzu získáte certifikát.
 
Lektorka: Mgr. Jitka Káplová, pedagožka, lektorka s dlouholetou praxí v oboru
 
Před konáním výuky všichni registrovaní obdrží včas informace k přihlášení do online prostředí.
Budete potřebovat jen notebook/počítač s připojením na internet a s klávesnicí, na kterou jste běžně zvyklí.
 
 
Případné dotazy k tématu můžete vepsat do registračního formuláře, nebo nám napište, vše rádi zodpovíme.
 
Na všechny se dostane - při naplnění kurzu ihned vypíšeme termíny nové.
Další informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 
Nedávno proběhlo
 
Psaní všemi deseti - online kurzme office - práce z domova a její alternativy
Vyjednávání se zaměstnanci a s odbory v době mimořádných opatřeních
Vsaďte na ty tažné! aneb není čas na domněnky, je třeba vědět
Asertivita v praxi
Leadership pro mistry
Nákupní procesy v podniku
Paletové hospodářství
Základy strojírenství a technologie I a II
Video ve firemním marketingu 

Nenašli jste, co hledáte? Napište nám.

Jsme tu pro Vás: obchod@grafia.cz

Grafia, s.r.o.

 

 


 soubor razitko30let_105.png


 Buďte s námi ve spojení

najdete nás na facebooku

linkedinlogo

Aktuality

 

soubor klic_na_hlavickuS.png

Veletrh práce a vzdělávání byl 26. 1. 2023 v TJ Lokomotiva Plzeň
 
Informace a fotky
na webu akce 
 

Erasmus+

Startujeme projekt Erasmus+

s názvem Learning Forward 21

Více informací 

 


Rekvalifikační kurzy

Přihlášky on-line

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (.pdf)

Termín: 6. 2. - 11. 4. 2023

Obsluha CNC obr. strojů (.pdf) 

Termín: 27. 2. - 15. 5. 2023

Asistent/asistentka - s AJ/NJ (.pdf)   

Termín: 13. 3. - 27. 6. 2023

Obsluha osobního počítače (.pdf) 

Termín: leden 2023


Zkoušky z profesních kvalifikací

Přihlášky on-line


Kurzy pro podniky/veřejnost

Přihlášky on-line

MS Excel pro středně pokročilé

Termín: 2-3/2023


POVEZ II
Získejte dotaci na školení Vašich zaměstnanců až do výše 85%!

Více informací: obchod@grafia.cz

Tel.: 378 771 222


Webináře - živá vysílání

nejen v období COVID 19

soubor network-1019737_1920.jpg

Podívejte se, jaké webináře jsme pořádali. Další témata vypíšeme zde.

Více informací

 


soubor logo_Mamma_friendly.jpg

MAMMA/PARENT FRIENDLY

Registrujte svoji firmu a získejte prestižní ocenění!

Více: ZDE


Žena Regionu

děkujeme, že jste podpořili Grafia, s.r.o. hlasováním pro její jednatelku, Mgr. Janu Brabcovou, v soutěži Žena regionu.

žena regionu

 


Ocenění českých podnikatelek 2017: Jednatelka společnosti Grafia s.r.o., paní Mgr. Jana Brabcová, získala 2. místo v kategorii Malá společnost. Blahopřejeme a máme radost!
Tým Grafia, s.r.o.

 

ocenění podnikatelek


Vizionáři 2016: Grafia získala Čestné uznání za inovativnost, ekonomický a společenský přínos ve svém oboru: soubor Vizionáři_na web_menší.jpg

 


Hledáme LEKTORY!!!

Lektor AJ, NJ

Lektor PC dovedností

Lektor komunikačních dovedností

Lektor kurzů v oblasti kvality

Více informací: ZDE
nebo kurzy@grafia.cz

 

 


 
 
Tel./fax: +420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz
© GRAFIA, s.r.o. 2012
Budilova 4, 301 21 Plzeň