mapka
Česky English Deutsch
GRAFIA, s.r.o.
Budilova 4
301 00 Plzeň
Tel./fax:+420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz

 
 

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

 

  

Kybernetická bezpečnost až na prvním místě
architekt/auditor/manažer
 
Všechny kurzy splňují požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb.
a související vyhlášky o kybernetické bezpečnosti č. 82/2018 Sb.
 
Chráníte své zaměstnance, nakupujete roušky, dezinfekci,
řešíte minimalizaci kontaktu v provozu, ...? Jste skvělí!
 
A co Vaše data?
Chraňte své know-how  s jistotou aplikujte zákon o kybernetické bezpečnosti rozpoznejte včas rizika.
Více než kdy jindy v této době platí, že prevence je klíčem k bezpečnosti.
 

Vyškolte si své vlastní specialisty v online kurzech:
 
Architekt kybernetické bezpečnosti
Kurz je zaměřený na návrh a rozvoj informační architektury v rámci organizační bezpečnosti.
Architekt by měl navrhovat a realizovat, na základě požadavku zákona o kybernetické bezpečnosti, zabezpečení firmy proti úniku dat (písemné, elektronické), měl by znát rizika a faktory „nebezpečnosti“ nebo „bezpečnosti“ dané oblasti.
V praxi je architekt odpovědný za návrh bezpečné architektury (např. od infrastruktury až po bezpečnost na aplikační úrovni) a její následnou implementaci.
Architektů může být v organizaci více, kdy každý má svoji specializaci.
 
Kurz je určený pro osoby, které mají na starost například správu PC sítě, bezpečnostní politiku firmy, zabezpečení firmy, oběh listinných nebo elektronických dokumentů.

soubor security-4498306_1920.jpg

 
Obsah kurzu:
 • Architektura informačních a komunikačních systémů a její navrhování.
 • Hardwarové komponenty, nástroje a architektury.
 • Operační systémy a software.
 • Podnikové procesy a jejich integrace a závislost na ICT.
 • Řízení bezpečnosti a rizik.
 • Bezpečnost komunikací a sítí.
 • Řízení identit a přístupů.
 • Hodnocení a testování bezpečnosti.
 • Bezpečnost provozu.
 • Základní principy bezpečného vývoje softwaru.
 • Integrace a závislosti ICT a obchodních procesů.
 -----
Auditor kybernetické bezpečnosti
Auditor umí posoudit veškerá opatření na ochranu dat (listinných i elektronických), nastavení HW, všechny aplikace používané ve firmě (účetní sw, spisová služba, mzdový systém, ukládání dat, struktura hesel…) a navrhnout případné změny a doporučení.
Audit se provádí tzv. „penetračními testy“ v rámci tzv. „etického hackingu".
Jednoduše řečeno, auditor provede prověrku toho, co architekt/manažer navrhl anebo provede audit, odhalí chyby a na základě jeho zprávy se vybuduje správná architektura a nastavení procesů.
 
Kurz je určený pro osoby, které jsou ve firmě odpovědné za provedení celkového auditu firmy v rámci zákona o kybernetické bezpečnosti.
 
Obsah kurzu:
 • Metodologie a rámce auditu informační bezpečnosti.
 • Procesy a postupy interního auditu.
 • Role a funkce interního auditu.
 • Proces provádění auditu ICT bezpečnosti.
 • Strategické a taktické řízení ICT.
 • Akvizice, vývoj a nasazení ICT.
 • Řízení provozu, údržby a služeb ICT.
 • Ochrana aktiv.
 • Hodnocení kybernetické bezpečnosti, metody testování a vzorkování.
 • Relevantní právní předpisy.
 • ICT bezpečnost 
-----
 
Manažer kybernetické bezpečnosti
Podle zákona nese odpovědnost za návrh a realizaci bezpečnostních opatření v rámci organizace. V praxi je manažer jakýmsi mezistupněm mezi nejvyšším vedením – výborem pro řízení kybernetické bezpečnosti (strategickou úrovní managementu) a operativní úrovní. 
Kurz obsahuje doporučené požadavky pro výbor a pro řízení kybernetické bezpečnosti a bezpečnostní role uvedené v § 6 a 7. Osvojíte si tak klíčové činnosti potřebné pro výkon role Manažera kybernetické bezpečnosti.
 
Kurz je určený pro osoby, které jsou ve firmě odpovědné za řízení bezpečnostní politiky. Zároveň je členem kybernetického výboru firmy a přímo podléhá vedení firmy. Jeho funkcí je být i mezistupněm mezi vedením firmy a architektem, auditorem kybernetické bezpečnosti. 
Na základě zpráv architekta a auditora zvažuje rizika, učí se je zvládat – vede architekta, kontroluje celou společnost, navrhuji opatření (spolu s architektem), zvažuje návrhy z hlediska zákona – potřeba – ekonomická stránka – výše rizika.
Má vytvořený plán, jak zvládnout rizikové situace – průnik hackera, ztráta písemných dokumentů, selhání lidského faktoru, zásah tzv. vyšší moci.
Dohlíží i nad plněním bezpečnostních školení pracovníků, jejich odbornosti, plněním doporučení/nařízení.
 
Obsah kurzu:
 • Realizace nezbytných bezpečnostních opatření.
 • Dohlížení na plnění úkolů stanovené plánem zvládání rizik.
 • Monitorování účinnost opatření a výsledky projednává s výborem.
 • Postup při incidentech, neshodách vůči výboru kybernetické bezpečnosti.
 • Příprava podkladů pro přezkoumání bezpečnosti vedením organizace.
 • Odpovědnost za řízení systému řízení bezpečnosti informací.
 • Pravidelný reporting pro vrcholové vedení povinné osoby.
 • Pravidelná komunikace s vrcholovým vedením povinné osoby.
 • Předkládání Zpráv o hodnocení aktiv a rizik, Plánu zvládání rizik a Prohlášení o aplikovatelnosti výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti.
 • Poskytování pokynů pro zajištění bezpečnosti informací při vytváření, hodnocení, výběru, řízení a ukončení dodavatelských vztahů v oblasti ICT.
 • Komunikace s GovCERT/CSIRT. Podílení se na procesu řízení rizik. Koordinace řízení incidentů. Vyhodnocování vhodnosti a účinnosti bezpečnostních opatření.
 ------------

Přednášející: 
Václav Špryňar, certifikovaný lektor a odborný správce platforem Microsoftu, certifikovaný architekt/auditor/manažer pro kybernetickou bezpečnost s více než 25-ti letou praxí od malých po velké organizace.
 

Termíny:
Architekt kybernetické bezpečnosti
- online výuka - 15. 9. - 16. 9. 2021

Auditor kybernetické bezpečnosti
- online výuka - 27. 10 - 28. 10. 2021

Manažer kybernetické bezpečnosti
- online výuka - 10. 11. - 11. 11. 2021

Harmonogram výukového dne:
online výuka - 2 x 4 hodiny - 8:00 - 12:30 (včetně přestávek)
 
 
Cena: po slevě 10.580 Kč bez DPH/1 osobu/1 kurz z původních 14.080 Kč
 
Speciální akce pro kurzy kybernetické bezpečnosti:
- při objednávce za více než 20.000,-Kč (bez DPH) mimořádná sleva 1.500,-Kč z celkové ceny
- při objednávce za více než 30.000,-Kč (bez DPH) mimořádná sleva 2.500,-Kč z celkové ceny
 
 
 
Individuální poradenské služby pro firmy:
 • Kompletní audit kybernetické bezpečnosti ve Vaší společnosti, nastavení procesů, návrh a rozvoj informační architektury
 • Zaučení/zaškolení Vašeho zaměstnance na pozici manažera kybernetické bezpečnosti
 • Nastavení základních procesů ve Vaší organizaci v souladu se zásadami kybernetické bezpečnosti
 • Kontaktujte nás, rádi připravíme individuální nabídku přímo pro Vaši společnost: obchod@grafia.cz

 

 

Veškeré Vaše dotazy k výuce i individuálním službám pro firmy rádi zodpovíme:
Telefon: 378 771 223, 377 227 701 
 
Těšíme se na Vás!
 

 
 
 
 
Nedávno proběhlo
 
Psaní všemi deseti - online kurzme office - práce z domova a její alternativy
Vyjednávání se zaměstnanci a s odbory v době mimořádných opatřeních
Vsaďte na ty tažné! aneb není čas na domněnky, je třeba vědět
Asertivita v praxi
Leadership pro mistry
Nákupní procesy v podniku
Paletové hospodářství
Základy strojírenství a technologie I a II
Video ve firemním marketingu 

Nenašli jste, co hledáte? Napište nám.

Jsme tu pro Vás: obchod@grafia.cz

Grafia, s.r.o.

 

  28let

 


 Buďte s námi ve spojení

najdete nás na facebooku

linkedinlogo

Aktuality

 

Webináře - živá vysílání

nejen v období COVID 19

soubor network-1019737_1920.jpg

Podívejte se, jaké webináře jsme pořádali. Další témata vypíšeme zde.

 

Více informací

 


POVEZ II
Získejte dotaci na školení Vašich zaměstnanců až do výše 85%!

Více informací: obchod@grafia.cz

Tel.: 378 771 215


Rekvalifikační kurzy

Přihlášky on-line

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (.pdf)

Termín: 7. 9. - 9. 11. 2021

 

Zkoušky z profesních kvalifikací

Přihlášky on-line

Lektor dalšího vzdělávání

Termín: 16. 7. 2021


soubor OA 2020 LOGO KE STAZENI.png

5. ročník Víkendu otevřených ateliérů se konal 26. a 27. 9. 2020

Podívejte se na fotografie.

Sledujte web a FB.

 


soubor logo_Mamma_friendly.jpg

 

 

 

 

 

MAMMA/PARENT FRIENDLY

Registrujte svoji firmu a získejte prestižní ocenění!

Více: ZDE


Žena Regionu

děkujeme, že jste podpořili Grafia, s.r.o. hlasováním pro její jednatelku, Mgr. Janu Brabcovou, v soutěži Žena regionu.

žena regionu

 


Ocenění českých podnikatelek 2017: Jednatelka společnosti Grafia s.r.o., paní Mgr. Jana Brabcová, získala 2. místo v kategorii Malá společnost. Blahopřejeme a máme radost!
Tým Grafia, s.r.o.

 

ocenění podnikatelek


Vizionáři 2016: Grafia získala Čestné uznání za inovativnost, ekonomický a společenský přínos ve svém oboru: soubor Vizionáři_na web_menší.jpg

 


Hledáme LEKTORY!!!

Lektor AJ, NJ

Lektor PC dovedností

Lektor komunikačních dovedností

Lektor kurzů v oblasti kvality

Více informací: ZDE
nebo kurzy@grafia.cz

 

 

 


 
 
Tel./fax: +420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz
© GRAFIA, s.r.o. 2012
Budilova 4, 301 21 Plzeň