mapka
Česky English Deutsch
GRAFIA, s.r.o.
Budilova 4
301 00 Plzeň
Tel./fax:+420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz

 
 

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 
Zákoník práce
přehled důležitých změn, zkušenosti z praxe
 
Obsah kurzu:

soubor účetnictví2.jpg

 

 • Novela ZP a její dopad na existující pracovně právní vztahy

 • Změny v DPP a DPČ

 • Změny v ohlašování

 • Dovolená

 • Odvody

 • První zkušenosti z praxe

 
Termín:              termín bude upřesněn
Rozsah kurzu:  1 výukový den v čase 8:30 – 15:00 h
Místo výuky:    Plzeň
Cena:              2 500,- Kč (bez DPH) / 1 osobu
 
Další informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701
 

 Psaní všemi deseti - ONLINE KURZ
Usnadněte si práci v této náročné době Zrychlete své fungování online
Podpořte svůj komfort při práci s PC

Program kurzu:
- naučíte se psát všemi deseti pod vedením zkušené lektorky

soubor psaní všemi deseti.jpg

- osvojíte si správné návyky při psaní na klávesnici
- zrychlíte a zlepšíte svůj komfort při práci s PC
- domácí cvičení po každé lekci
- individuální podpora od lektorky pro každého účastníka
 
Kurz je členěn do deseti lekcí. Každá lekce trvá 60 minut.
 
1. termín: termín bude upřesněn, vždy v pondělí |20:15-21:15|
Cena: 2 300,- Kč / osobu / 10 lekcí (cena je uvedena včetně DPH)
 
Po absolvování kurzu získáte certifikát.
 
Lektorka: Mgr. Jitka Káplová, pedagožka, lektorka s dlouholetou praxí v oboru
 
Před konáním výuky všichni registrovaní obdrží včas informace k přihlášení do online prostředí.
Budete potřebovat jen notebook/počítač s připojením na internet a s klávesnicí, na kterou jste běžně zvyklí.
 
 
Případné dotazy k tématu můžete vepsat do registračního formuláře, nebo nám napište, vše rádi zodpovíme.
 
Na všechny se dostane - při naplnění kurzu ihned vypíšeme termíny nové.
Další informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701
 
 
MS Excel pro začátečníky

praktická výuka v PC učebně příklady a cvičení
 
Osnova kurzu:

soubor laptop-g5b5e681b1_1280.jpg

 • Vstupní příklad (orientační)
 • Základní pojmy MS Excel
 • Klávesové zkratky
 • Základní formátování tabulek
 • Základní vzorce
 • Vybrané funkce
 • Základní práce s grafem
 • Základní práce s tabulkami
 • Uživatelské nastavení MS Excel
 • Příklady, procvičování

 

Termín:           termín bude upřesněn
Rozsah kurzu:  2 dny v čase 8:00 – 16:30 h.
Cena:              7.400,- Kč bez DPH / osobu

Místo konání:   Plzeň

 

Přihlášky ZDE (https://forms.gle/VQfmT3j9dhzy3AnF7)
Další informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 

 

MS Excel pro pokročilé

praktická výuka v PC učebně refresh znalostí příklady a cvičení
 
Osnova kurzu:

soubor laptop-g5b5e681b1_1280.jpg

 • Vstupní příklad (orientační)
 • Refresh dovedností
 • Podmíněné formátování
 • Pokročilé vzorce
 • Pokročilé funkce (např. KDYŽ, SVYHLEDAT, SUMMIT, COUNTIF, SUBTOTAL)
 • Pokročilá práce s grafy
 • Databáze v Microsoft Excel
 • Kontingenční tabulky
 • Záznam maker
 • Zabezpečení dokumentu
 • Uživatelské nastavení MS Excel
 • Příklady, procvičování

 

Termín:           termín bude upřesněn
Rozsah kurzu:  2 dny v čase 8:00 – 16:30 h.
Cena:              7.400,- Kč bez DPH / osobu

Místo konání:   Plzeň

 

Přihlášky ZDE (https://forms.gle/VQfmT3j9dhzy3AnF7)
Další informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 

 


 

Profesionální komunikace a asertivita v praxi

interaktivní výuka praktický nácvik dovedností

 
 
Osnova kurzu:

soubor anti-stress-balls-3126571_1920.jpg

 • Základní prvky procesu komunikace
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Asertivita v praxi
 • Motivace
 • Zvládání obtížných situací
 • Řešení konfliktních situací
 • Praktický nácvik

 

Termín:           termín bude upřesněn
Rozsah kurzu:  2 dny v čase 8:00 – 16:30 h.
Cena:              10.620,- Kč bez DPH / osobu

Místo konání:   Plzeň

 

Přihlášky ZDE (https://forms.gle/VQfmT3j9dhzy3AnF7)
Další informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 


 

Prezentační dovednosti
 
staňte se mistrem slova  interaktivní výuka praktický nácvik dovedností
 
Umíte získat a udržet zájem publika?
Dokážete reagovat na kritické připomínky posluchačů?
Víte, jak připravit přesvědčivou a zajímavou prezentaci?

 

Obsah kurzu:

soubor meeting-gd9ba7c157_1280.png

 • Jak úspěšně mluvit na veřejnosti
 • Význam přípravy přesvědčivých argumentů
 • Analýza předmětu prezentace, příprava prezentace
 • Aktivizace posluchačů, techniky pro udržení pozornosti
 • Rétorika a mimoslovní komunikace
 • Zvládání obtížných situací při prezentaci
 • Jak rozvinout osobní charisma?
 • Tipy a triky pro každé prostředí
 • Praktický trénink prezentačních dovedností

 

Termín:             termín bude upřesněn

Rozsah:          2 dny výuky, 8:00 – 16:30 h.
Cena:             10.620,- Kč bez DPH / 1 osobu

Místo konání:  Plzeň

 

Přihlášky ZDE (https://forms.gle/VQfmT3j9dhzy3AnF7)
Další informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 


 

PERSONALISTA/PERSONALISTKA

 

akreditace MŠMT profesní kvalifikace dle NSK komplexní proškolení

 

Určen je pro  začínající personalisty, pro kumulované pracovní pozice i pro zkušené profesionály

jako refresh znalostí z oboru.

 

Už léta děláte ve firmě "vlastně všechno" a tedy i to, co se týká práce s lidmi?

Jste zkušený personalista, jen ten kvalifikační doklad Vám chybí? Anebo v oboru HR jen začínáte?

Je personalistika Váš koníček?


Naučte se nejen odborné znalosti, ale posilte i svoje komunikační dovednosti, zopakujte si legislativu,

získejte status kvalifikovaného personalisty...

 

 

Akreditované osnovy:

 • Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě

  soubor Personalistika.jpg

 • Využívání prostředků výpočetní techniky
 • Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti
 • Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě
 • Organizování vzdělávání zaměstnanců
 • Zajišťování náborových činností
 • Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
 • Organizování kolektivního vyjednávání

 

Termín kurzu:      termín bude upřesněn       

Rozsah kurzu:    12 dnů výuky + 1 den zkouška (celkem 120 vyuč. hodin; 45 min.)

Čas výuky:        8:00 - 16:00 h.


Cena kurzu:       22.250,- Kč (kurz nemá DPH) / 1 osobu včetně zkoušky z profesní kvalifikace
Místo konání:     Plzeň


Přihlášky ZDE (https://forms.gle/VQfmT3j9dhzy3AnF7)
Další informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 


 

LEKTOR/LEKTORKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


akreditace MŠMT profesní kvalifikace dle NSK komplexní proškolení

 

 

Akreditované osnovy:

 • Orientace v základní terminologii andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých
 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených

  soubor Jablko.jpg

  vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek
  a metod výuky
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího
  programu
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů
  a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů
  a požadovaných kompetencí

 

Termín kurzu:     30. 4. - 28. 6. 2024

Rozsah kurzu:    11 dnů výuky + 1 den zkouška (celkem 110 vyuč. hodin; 45 min.)
Cena kurzu:       19.800,- Kč (kurz nemá DPH) / 1 osobu včetně zkoušky z profesní kvalifikace
Místo konání:      Plzeň


Přihlášky ZDE (https://forms.gle/VQfmT3j9dhzy3AnF7)
Další informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 


Nedejte šanci nudě ve Vašich kurzech!

 


 

Obsluha CNC obráběcích strojů

 

Víte, že:
- pracovníci na CNC strojích jsou dlouhodobě nejvyhledávanějšími zaměstnanci

v Plzeňském kraji?
- plat CNC operátora se běžně pohybuje od 23.000 do 35.000 Kč?
- kvalifikační zkouška před autorizovanou osobou nahrazuje předchozí formální vzdělání?

 

 

soubor Vrtáky.jpg

V kurzu se naučíte:

 • orientovat v normách a technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC strojích
 • měřit a kontrolovat rozměry, tvary, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • upínat nástroje, polotovary a obrobky, ustavovat jejich polohy na různých druzích CNC strojů
 • modifikovat programy pro CNC stroje
 • obsluhovat, seřizovat a udržovat číslicově řízené výrobní stroje, linky a průmyslové roboty
 • dodržovat bezpečnost práce, správně používat pracovní pomůcky při práci na CNC strojích

 

 

Termín:               podzim 2024

Rozsah kurzu:   50 h. teoretické výuky, 200 h. praxe přímo v podnicích

Místo konání:    teorie - Plzeň, praxe - v místě bydliště nebo u zaměstnavatele

Cena kurzu:      39.500,-Kč (kurz nemá DPH) / 1 osobu včetně zkoušky z profesní kvalifikace

 

  Přihlášky ZDE (https://forms.gle/VQfmT3j9dhzy3AnF7)
  Další informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 

 
POVEZ II - stále k dispozici - atraktivní dotace na vzdělávání zaměstnanců
až 500 tis. měsíčně ● příspěvek na mzdu 85% ceny kurzu
více informací ZDE
 

 
Obsluha osobního počítače
 
Akreditovaný kurz
Potřebujete „refrešnout“ své PC znalosti
a dozvědět se ještě něco navíc?
 

soubor laptop-g5b5e681b1_1280.jpg

V kurzu se naučíte:
 • základní principy fungování MS Windows
 • pracovat v textovém editoru – formátování, práce v záhlaví a zápatí, možnosti tisku
 • pracovat v tabulkovém procesoru – práce s daty, formátování buněk, vzorce a funkce
 • tvořit prezentace - vkládání tabulek obrázku, clipart, WordArt
 • práci s internetem a elektronickou poštou

 

Termín:             termín bude upřesněn

Rozsah kurzu:   82 vyučovacích hodin (vč. zkoušky), 10 dnů výuky
Cena kurzu:       8.750,- Kč (kurz nemá DPH) / 1 osobu včetně zkoušky z profesní kvalifikace
Místo konání:    Plzeň


  Přihlášky ZDE (https://forms.gle/VQfmT3j9dhzy3AnF7)
  Další informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701
 

 
Nedávno proběhlo
 
Psaní všemi deseti - online kurzme office - práce z domova a její alternativy
Vyjednávání se zaměstnanci a s odbory v době mimořádných opatřeních
Vsaďte na ty tažné! aneb není čas na domněnky, je třeba vědět
Asertivita v praxi
Leadership pro mistry
Nákupní procesy v podniku
Paletové hospodářství
Základy strojírenství a technologie I a II
Video ve firemním marketingu 

Nenašli jste, co hledáte? Napište nám.

Jsme tu pro Vás: obchod@grafia.cz

Grafia, s.r.o.

 

 

 


31 let


 Buďte s námi ve spojení

najdete nás na facebooku

linkedinlogo

Aktuality

 

Víkend otevřených ateliérů

svátek umění v Plzni a okolí

se koná 28. a 29. září 2024

Fotogalerie z r. 2023 a další informace na webu

otevreneateliery.cz

otevřené ateliéry logo

 

 Akreditované rekvalifikační kurzy

Přihlášky on-line

 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (.pdf)

Termín: 29. 4. - 25. 6. 2024

Termín: 30. 9. - 26. 11. 2024

Digitální gramotnost

Termín: 13. 5. - 31. 5. 2024

Lektor dalšího vzdělávání

Termín: 30. 4. - 28. 6. 2024


Zkoušky z profesních kvalifikací

Přihlášky on-line


 

Erasmus+

Startujeme projekt Erasmus+

s názvem Learning Forward 21

Více informací 

 


 

soubor logo_Mamma_friendly.jpg

MAMMA/PARENT FRIENDLY

Registrujte svoji firmu a získejte prestižní ocenění!

Více: ZDE


 

soubor klic_na_hlavickuS.png

Veletrh práce a vzdělávání proběhne 30. 1. 2025 v TJ Lokomotiva Plzeň
 
Informace a fotky z 30. 1. 2024
na webu akce  
 
 
 
 
 

Žena Regionu

děkujeme, že jste podpořili Grafia, s.r.o. hlasováním pro její jednatelku, Mgr. Janu Brabcovou, v soutěži Žena regionu.

žena regionu

 


Ocenění českých podnikatelek 2017: Jednatelka společnosti Grafia s.r.o., paní Mgr. Jana Brabcová, získala 2. místo v kategorii Malá společnost. Blahopřejeme a máme radost!
Tým Grafia, s.r.o.

 

ocenění podnikatelek


Vizionáři 2016: Grafia získala Čestné uznání za inovativnost, ekonomický a společenský přínos ve svém oboru: soubor Vizionáři_na web_menší.jpg

 


Hledáme LEKTORY!!!

Lektor AJ, NJ

Lektor PC dovedností

Lektor komunikačních dovedností

Lektor kurzů v oblasti kvality

Více informací: ZDE
nebo kurzy@grafia.cz

 

 


 
 
Tel./fax: +420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz
© GRAFIA, s.r.o. 2012
Budilova 4, 301 21 Plzeň