mapka
Česky English Deutsch
GRAFIA, s.r.o.
Budilova 4
301 00 Plzeň
Tel./fax:+420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz

 
 

KLUB PERSONALISTŮ

 
Rádi Vás opět zveme na tradiční
 
Setkání HR manažerů - ONLINE
 

soubor wild-flowers-571940_1280.jpg

 
Termín: středa, 21. 4. 2021
Čas: 9:00 - cca 11:00 hod.
 
 
Setkání proběhne online v ZOOMu a je pro všechny registrované ZDARMA.
Všichni registrovaní obdrží link a instrukce pro připojení před konáním setkání.
Potřebujete jen notebook/PC/chytrý telefon s připojením na internet, kamerou a mikrofonem (nebo se sluchátky).
 
 
A co jsme pro Vás připravili?
 • Aktuální situace na trhu práce 
  • homeoffice
  • outplacement pro propouštěné
  • podpora pro generační tandem ve firmách
  • online pohovory
  • jak testovat přijímané i stávající zaměstnance
  • ohlédnutí za veletrhem práce a vzdělávání
 • Možnosti čerpání dotací na vzdělávání 
  • aktuality, změny, úpravy
  • zvolené rekvalifikace pro propouštěné
 • Diskuze
 
Vystoupí:
 • Mgr. Jana Brabcová, jednatelka Grafia, s.r.o.
 • Mgr. Lenka Jindrová, ředitelka odboru zaměstnanosti krajské pobočky ÚP v Plzni
 • Ing. Štěpánka Pirnosová, obchodní ředitelka Grafia, s.r.o.
 
Dotazy k tématům můžete zasílat předem - emailem nebo je možné je vepsat do registračního formuláře.
 
Těšíme se na Vás.
 

Kybernetická bezpečnost až na prvním místě
architekt/auditor/manažer
 
Všechny kurzy splňují požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb.
a související vyhlášky o kybernetické bezpečnosti č. 82/2018 Sb.
 
Chráníte své zaměstnance, nakupujete roušky, dezinfekci,
řešíte minimalizaci kontaktu v provozu, ...? Jste skvělí!
 
A co Vaše data?
Chraňte své know-how  s jistotou aplikujte zákon o kybernetické bezpečnosti rozpoznejte včas rizika.
Více než kdy jindy v této době platí, že prevence je klíčem k bezpečnosti.
 

Vyškolte si své vlastní specialisty v certifikovaných kurzech:
 
Architekt kybernetické bezpečnosti
Kurz je zaměřený na návrh a rozvoj informační architektury v rámci organizační bezpečnosti.
Architekt by měl navrhovat a realizovat, na základě požadavku zákona o kybernetické bezpečnosti, zabezpečení firmy proti úniku dat (písemné, elektronické), měl by znát rizika a faktory „nebezpečnosti“ nebo „bezpečnosti“ dané oblasti.
V praxi je architekt odpovědný za návrh bezpečné architektury (např. od infrastruktury až po bezpečnost na aplikační úrovni) a její následnou implementaci.
Architektů může být v organizaci více, kdy každý má svoji specializaci.
 
Kurz je určený pro osoby, které mají na starost například správu PC sítě, bezpečnostní politiku firmy, zabezpečení firmy, oběh listinných nebo elektronických dokumentů.

soubor security-4498306_1920.jpg

 
Obsah kurzu:
 • Architektura informačních a komunikačních systémů a její navrhování.
 • Hardwarové komponenty, nástroje a architektury.
 • Operační systémy a software.
 • Podnikové procesy a jejich integrace a závislost na ICT.
 • Řízení bezpečnosti a rizik.
 • Bezpečnost komunikací a sítí.
 • Řízení identit a přístupů.
 • Hodnocení a testování bezpečnosti.
 • Bezpečnost provozu.
 • Základní principy bezpečného vývoje softwaru.
 • Integrace a závislosti ICT a obchodních procesů.
 
-----
Auditor kybernetické bezpečnosti
Auditor umí posoudit veškerá opatření na ochranu dat (listinných i elektronických), nastavení HW, všechny aplikace používané ve firmě (účetní sw, spisová služba, mzdový systém, ukládání dat, struktura hesel…) a navrhnout případné změny a doporučení.
Audit se provádí tzv. „penetračními testy“ v rámci tzv. „etického hackingu".
Jednoduše řečeno, auditor provede prověrku toho, co architekt/manažer navrhl anebo provede audit, odhalí chyby a na základě jeho zprávy se vybuduje správná architektura a nastavení procesů.
 
Kurz je určený pro osoby, které jsou ve firmě odpovědné za provedení celkového auditu firmy v rámci zákona o kybernetické bezpečnosti.
 
Obsah kurzu:
 • Metodologie a rámce auditu informační bezpečnosti.
 • Procesy a postupy interního auditu.
 • Role a funkce interního auditu.
 • Proces provádění auditu ICT bezpečnosti.
 • Strategické a taktické řízení ICT.
 • Akvizice, vývoj a nasazení ICT.
 • Řízení provozu, údržby a služeb ICT.
 • Ochrana aktiv.
 • Hodnocení kybernetické bezpečnosti, metody testování a vzorkování.
 • Relevantní právní předpisy.
 • ICT bezpečnost 
-----
 
Manažer kybernetické bezpečnosti
Podle zákona nese odpovědnost za návrh a realizaci bezpečnostních opatření v rámci organizace. V praxi je manažer jakýmsi mezistupněm mezi nejvyšším vedením – výborem pro řízení kybernetické bezpečnosti (strategickou úrovní managementu) a operativní úrovní. 
Kurz obsahuje doporučené požadavky pro výbor a pro řízení kybernetické bezpečnosti a bezpečnostní role uvedené v § 6 a 7. Osvojíte si tak klíčové činnosti potřebné pro výkon role Manažera kybernetické bezpečnosti.
 
Kurz je určený pro osoby, které jsou ve firmě odpovědné za řízení bezpečnostní politiky. Zároveň je členem kybernetického výboru firmy a přímo podléhá vedení firmy. Jeho funkcí je být i mezistupněm mezi vedením firmy a architektem, auditorem kybernetické bezpečnosti. 
Na základě zpráv architekta a auditora zvažuje rizika, učí se je zvládat – vede architekta, kontroluje celou společnost, navrhuji opatření (spolu s architektem), zvažuje návrhy z hlediska zákona – potřeba – ekonomická stránka – výše rizika.
Má vytvořený plán, jak zvládnout rizikové situace – průnik hackera, ztráta písemných dokumentů, selhání lidského faktoru, zásah tzv. vyšší moci.
Dohlíží i nad plněním bezpečnostních školení pracovníků, jejich odbornosti, plněním doporučení/nařízení.
 
Obsah kurzu:
 • Realizace nezbytných bezpečnostních opatření.
 • Dohlížení na plnění úkolů stanovené plánem zvládání rizik.
 • Monitorování účinnost opatření a výsledky projednává s výborem.
 • Postup při incidentech, neshodách vůči výboru kybernetické bezpečnosti.
 • Příprava podkladů pro přezkoumání bezpečnosti vedením organizace.
 • Odpovědnost za řízení systému řízení bezpečnosti informací.
 • Pravidelný reporting pro vrcholové vedení povinné osoby.
 • Pravidelná komunikace s vrcholovým vedením povinné osoby.
 • Předkládání Zpráv o hodnocení aktiv a rizik, Plánu zvládání rizik a Prohlášení o aplikovatelnosti výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti.
 • Poskytování pokynů pro zajištění bezpečnosti informací při vytváření, hodnocení, výběru, řízení a ukončení dodavatelských vztahů v oblasti ICT.
 • Komunikace s GovCERT/CSIRT. Podílení se na procesu řízení rizik. Koordinace řízení incidentů. Vyhodnocování vhodnosti a účinnosti bezpečnostních opatření.
 
------------

Přednášející: 
Václav Špryňar, certifikovaný lektor a odborný správce platforem Microsoftu, certifikovaný architekt/auditor/manažer pro kybernetickou bezpečnost s více než 25-ti letou praxí od malých po velké organizace.
 

Termíny:
Architekt kybernetické bezpečnosti
- prezenční výuka v rozsahu 8 hodin - 30. 3. 2021
- online výuka - 2x 4 hodiny - 30. 3. - 31. 3. 2021

Auditor kybernetické bezpečnosti
- prezenční výuka v rozsahu 8 hodin - 7. 4. 2021
- online výuka - 2x 4 hodiny - 7. 4. - 8. 4. 2021

Manažer kybernetické bezpečnosti
- prezenční výuka v rozsahu 8 hodin - 13. 4. 2021
- online výuka - 2x 4 hodiny - 13. 4. - 14. 4. 2021

Harmonogram výukového dne:
- prezenční výuka - 8:00 - 16:30 h. (včetně přestávek)
- online výuka 8:00 - 12:30 (včetně přestávek)
 
 
Místo konání: v případě prezenční výuky Plzeň, případně podle zájmu určené místo v Plzeňském nebo Karlovarském kraji. (Prezenční výuka proběhne jen v případě uvolnění vládních opatření.)
 
Cena: po slevě 10.580 Kč bez DPH/1 osobu/1 kurz z původních 14.080 Kč
 
Speciální akce pro kurzy kybernetické bezpečnosti:
- při objednávce za více než 20.000,-Kč (bez DPH) mimořádná sleva 1.500,-Kč z celkové ceny
- při objednávce za více než 30.000,-Kč (bez DPH) mimořádná sleva 2.500,-Kč z celkové ceny
 
Přihlášky on-line / registrační formulář: ZDE (https://forms.gle/Ke8o316Nq3tY1n3r8)
 
 
Individuální poradenské služby pro firmy:
 • Kompletní audit kybernetické bezpečnosti ve Vaší společnosti, nastavení procesů, návrh a rozvoj informační architektury
 • Zaučení/zaškolení Vašeho zaměstnance na pozici manažera kybernetické bezpečnosti
 • Nastavení základních procesů ve Vaší organizaci v souladu se zásadami kybernetické bezpečnosti
 • Kontaktujte nás, rádi připravíme individuální nabídku přímo pro Vaši společnost: obchod@grafia.cz

 

 

Veškeré Vaše dotazy k výuce i individuálním službám pro firmy rádi zodpovíme:
Telefon: 378 771 223, 377 227 701 
 
Těšíme se na Vás!
 

Pracovně právní vztahy v praxi 2021

● aktuální změny ● příklady z praxe ● přehledně a srozumitelně ●

 
Kurz proběhne ONLINE
 
Obsah kurzu:
1) Novela zákoníku práce 2021
2) Praktické aspekty výkonu práce v době coronavirových omezení – homeoffice, sdílené

soubor clause-2546124__340.jpg

pracovní místo,
nošení roušek/respirátorů, kontrola zaměstnanců (měření teploty, testy krve a testy covid atd.)
3) Vazby na právo sociálního zabezpečení - nařízená karanténa/izolace
4) Aktuální výše náhrad výdajů spojených s výkonem práce  -
zaměstnanecké benefity (stravenkový paušál atd.)
5) Další aspekty výkonu práce a témata v závislosti na zájmu a zaslaných dotazů


Termín připravujeme.
Rozsah kurzu: 1 den, 9:30 - 11:30 výuka; 11:30-12:00 přestávka; 12:00 - 14:00 výuka; 14:00-14:30 přestávka; 14:30-16:30 výuka

Cena: 3 540,- Kč (bez DPH) / 1 osobu

Přihlášky on-line / registrační formulář: ZDE (https://forms.gle/JpA7WMzKJjSgSrZ69)
 
Dotazy k tématu můžete zasílat už nyní - prostřednictvím výše uvedeného registračního formuláře. Děkujeme Vám.
 
Lektorka: Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát, odborný lektor
Dotazy, informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701
 
Všichni registrovaní, včas obdrží link a potřebné instrukce pro připojení.
Pro připojení stačí PC/notebook/chytrý telefon.


Těšíme se na Vás!

 


 

 

Home office - práce z domova a její alternativy
webinář proběhl 16. 12. 2020

Věnovali jsme se:

home office

 • právní rámec
 • výhody a nevýhody práce z domova
 • důsledky práce z domova
 • stres, deprese - prevence
 • odpovědi na dotazy

 

Lektor: Bc. František Hupka
bývalý předseda Podnikového výboru
odborové organizace v ČSOB
a Odborového svazu pracovníků peněžnictví
a pojišťovnictví
 
 
 
Rádi jsme Vám i nadále k dispozici, pište na obchod@grafia.cz

 

 

Děkujeme Vám.

 

 

 

Vyjednávání se zaměstnanci a s odbory
v době mimořádných opatřeních

webinář proběhl 16. 12. 2020

 

Věnovali jsme se:

network

 • povinnosti zaměstnavatele - právní rámec
 • komunikace - interní, externí
 • sociální dialog - komunikace s odbory v mimořádných podmínkách
 • jak dostat odbory na svou stranu
 • tipy na programy eliminující sociální dopady na zaměstnance
 • dotazy, diskuze
 
Lektor: Bc. František Hupka
bývalý předseda Podnikového výboru odborové organizace v ČSOB
a Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví
 
 
 
 
Rádi jsme Vám i nadále k dispozici, pište na obchod@grafia.cz

 

 

Děkujeme Vám.

 

 

 

Vsaďte na ty tažné!

aneb není čas na domněnky, je třeba vědět

 

Webinář proběhl v pondělí, 20. 7. 2020, od 13:30 hodin

 

Anotace webináře:

team

 • Zatímco technologie a tvrdé dovednosti mají konkurenti podobné, firma, která přežije, se odlišuje především svými lidmi.
 • Na měkkých kompetencích managementu dnes záleží víc než kdy jindy.
 • Opravdu potřebujete udržet ty, kteří nekopou za vaši firmu?

 

Věnovali jsme se:

 • Měření měkkých kompetencí u zaměstnanců
 • Jak změřit efektivitu vzdělávání?
 • Co může přinést správně postavený development centre?
 • Kdy a jak na metodu 360° Zodpovíme Vaše dotazy.

 

Rádi jsme Vám i nadále k dispozici, pište na obchod@grafia.cz

 

 

Děkujeme Vám.

 


Vybrané kurzy pro Vás:

 

 

Asertivita v praxi

 

  Naučte se lépe vnímat podněty z okolí a ve správné situaci použít asertivní techniku

soubor dojizdet_curve.jpg

 

 

 

Obsah kurzu

 

    • typologie komunikačních partnerů a jednání s nimi

   • využití emoční inteligence v komunikaci

   • kladení otázek a umění naslouchat

   • verbální a neverbální komunikace
   • asertivita, agresivita, pasivita, manipulace

   • asertivní práva, asertivní povinnosti

   • principy asertivního jednání a sebeprosazení

   • asertivní techniky zvládání situace

   • řešení konfliktních situací

   • obrana proti nátlaku a manipulaci

   • praktický trénink zvládání situací a následný rozbor 

 

 

 

Termín:                            bude upřesněn, přijímáme přihlášky

Rozsah kurzu:                1 výukový den v čase 9:30 - 15:00 h.

Místo výuky:               Plzeň (adresu upřesníme)      

Cena:                         2 860 Kč bez DPH / osobu         

 

Přihlášky on-line:        ZDE: (https://forms.gle/8F2NHaFRsf7ftChBA)                                    

Dotazy, informace:      kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 

Těšíme se na Vás!

  


 

MS Excel pro středně pokročilé 

 

praktická výuka v PC učebně refresh znalostí příklady a cvičení

 

 

Osnova kurzu:

 

• vstupní příklad (orientační)

podmíněné formátování

soubor Notebook1.jpg

vzorce – zápis složitějších vzorců, úprava, absolutní a relativní adresy

funkce – KDYŽ, SVYHLEDAT, SUMIF, COUNTIF, SUBTOTAL, ...

vkládání a úprava vnořených funkcí

vybrané textové funkce

grafy – kombinované typy grafů

kontingenční tabulky – vytváření a úprava, možnosti zobrazení, práce s tabulkou

zabezpečení dokumentu

uživatelské nastavení prostředí MS Excel

příklady, procvičování

závěrečný příklad (test)

 


Termín:                     bude upřesněn, přijímáme přihlášky
Rozsah kurzu:            4 výukové dny
Místo konání:             Plzeň
Cena:                        4 960 Kč včetně DPH / 1 osobu

 

 

Přihlášky on-line:        ZDE: (https://forms.gle/8F2NHaFRsf7ftChBA)                                    

Dotazy, informace:      kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 


Těšíme se na Vás!

 


 

Leadership pro mistry

 

Vedení lidí Řízení lidských zdrojů MS Excel pro středně pokročilé

 

 
 

soubor Production.jpg

 
Řízení lidských zdrojů – 1 den
• Základy řízen
í lidských zdrojů
• Vyhledávání a přijímání zaměstnanců
• Pracovní poměr
• Základní legislativa v oblasti BOZP a PO
• Základní pravidla pro školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO
• Základní přístupy k provádění a zajišťování normativního vzdělávání zaměstnanců, včetně zajišťování školení
• Odměňování a hodnocení zaměstnanců
 
 
MS Excel pro středně pokročilé – 1 den
• Podmíněné formátování
• Vzorce – zápis složitějších vzorců, úprava, absolutní a relativní adresy
• Funkce – KDYŽ, SVYHLEDAT, SUMIF, COUNTIF, SUBTOTAL, ...
• Vkládání a úprava vnořených funkcí
• Grafy – kombinované typy grafů
• Kontingenční tabulky – vytváření a úprava, možnosti zobrazení, práce s tabulkou                                                                                  
Vedení lidí – 2 dny
• Osobnost mistra/vedoucího pracovníka, týmová práce
• Styly vedení podřízených
• Asertivita vedoucího pracovníka, budování přirozené autority mistra/vedoucího
• Základy přesvědčování, vyjednávání v praxi mistra                                                                                                                                                                                                                    
 
Termíny:                     budou upřesněny, přijímáme přihlášky
Rozsah kurzu:             4 výukové dny v čase 8:30 – 16:00 h.
Místo konání:              Plzeň, Skvrňanská 12
Cena:                         7 450 Kč bez DPH / osobu
 
Přihlášky on-line:       ZDE: (https://forms.gle/meLhtC4Got1iCW6B6)

                               

Dotazy, informace:     kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 222, 377 227 701

Těšíme se na Vás!

 


 

Nákupní procesy v podniku

 

 

Výuka Vás komplexně provede problematikou nákupu. Snadněji si stanovíte nákupní strategii orientovanou na efektivitu, zorientujete se v problematice řízení zásob. Posílíte svoje dovednosti při jednání a vyjednávání s dodavateli.

 

 

soubor zahranici.jpg

Osnova kurzu

 

• nákupní oddělení                                                       

• role a význam nákupu ve firmě

• nákupní procesy a jejich průběh

• řízení zásob v nákupu
• metody pro řízení zásob (MRP, Just in Time...)
• nákupní trh
• nákupní marketing

 

 

Rozsah kurzu:              2 výukové dny v čase 8:00 – 16:00 h

Termín:                             bude upřesněn, přijímáme přihlášky
Místo výuky:                Plzeň (adresu upřesníme dle počtu přihlášených osob)

Cena:                          4 950 Kč (bez DPH) / 1 osobu

 

Přihlášky on-line:        ZDE: (https://forms.gle/8F2NHaFRsf7ftChBA)                                    

Dotazy, informace:      kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 


Těšíme se na Vás!

 


 

Paletové hospodářství

 

soubor pallet-1665470_960_720.jpg
Osnovy kurzu:

- druhy obalů
- palety vratné a nevratné
- různé vnímání hospodaření s paletami
- vedení evidence palet
- smluvní podmínky dodávek
- vedení skladu palet
- saldokonta s jednotlivými dodavateli
- možná vazba na účetnictví
- finanční nebo fyzické vyrovnávání saldokonta s dodavateli a odběrateli
- opravy palet (kdy a kdo hradí)
- dokládání jejich poškození
- role dopravce – zodpovědnost za náklad a jeho poškození (včetně palet)
- příklady paletového hospodářství
- zavedení systému paletového hospodářství


Rozsah kurzu:              2 výukové dny v čase 9:00 – 15:00 h.
Termín:                       bude upřesněn, přijímáme přihlášky
Místo výuky:                Plzeň (adresu upřesníme dle počtu přihlášených osob)
Cena:                          5 470 Kč (bez DPH) / 1 osobu

 

Přihlášky on-line:        ZDE: (https://forms.gle/8F2NHaFRsf7ftChBA)                                    

Dotazy, informace:      kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701


Těšíme se na Vás!

 


 

Základy strojírenství a technologie I a II

 

Základy strojírenství Doplnění kvalifikace / refresh znalostí
Prohloubení znalostí a dovedností Přizpůsobení obsahu účastníkům výuky

 

Osnovy kurzu I:                                                                      Osnovy kurzu II:

 

Využití kovů ve strojírenství                                           Vrtání a vystružování
- požadavky na materiály a vlastnosti výrobků dle          - podstata a metody vrtání

technologií                                                              - druhy vrtáků a vrtaček
Základní pojmy                                                      - druhy výstružníků
- vliv technologie obrábění na fyzikální vlastnosti            - volby nástrojů pro vystružování

a funkčnost strojních součástí                                     - práce s výstružníky
- fyzikální základy procesu řezání                                Frézování
- definování základních pojmů v třískovém                     - rozdělení frézek a fréz

obrábění                                                                  - upínání fréz, upínání obrobků
- geometrie břitu řezného nástroje a jeho význam           - metody frézování podle druhu plochy

při třískovém obrábění                                               Závitování
Základní operace třískového obrábění                      - nástroje pro výrobu závitů

s definovatelnou řeznou geometrií                           - závitování dle možnostiupnutí závitníku
- soustružení, frézování,vrtání a vyvrtávání,                   - tváření, frézování a soustružení závitu

obrážení, hoblování, broušení, honování, lapování,           - chlazení při závitování

zaškrabávání, vroubkování a rýhování, ruční                   Soustružení

zabrušování                                                              - podstata a možnosti soustružení
- volba vhodných řezných podmínek a parametrů             - rozdělení soustruhů
Přehled základních technologií                                  - ovládací prvky soustruhů
- válcování, kování, tažení, ohýbání, stříhání                   - soustružnické nože
Stroje a nástroje pro tváření                                     - základní druhy upnutí nástrojů
- lisy, buchary, válcovací stolice, volná kovadla,              - řezné podmínky při soustružení

zápustky, ohýbací a střižné nástroje


Příklady z praxe, diskuze nad výkresy, závěrečný test

 

 

Rozsah kurzů:         4 výukové dny v čase 8:30 – 15:00 h.

Místo výuky:             Plzeň (adresu upřesníme dle počtu přihlášených osob)


Cena každého kurzu: 7 540 Kč (bez DPH) / 1 osobu
V případě objednání obou kurzů Základy strojírenství I a II sleva 10%

z celkové ceny 15 080,- Kč. Cena po slevě 13 572,- Kč bez DPH / 1 osobu za oba kurzy.

 

 

soubor Ozubená kolečka2.jpg

Přihlášky on-line:
ZDE:(https://forms.gle/EJGLyfJ2eASbPgwp7)

 

Dotazy, informace:
kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 222, 377 227 701

 

 

Těšíme se na Vás!

 


 

 Video ve firemním marketingu

Naučte se efektivně, rychle a úsporně vyrobit firemní video
Kurz je určený pro začínající marketéry, personalisty a všechny,
kdo si chtějí střih a práci s videem sami vyzkoušet


Obsah kurzu:

 • výběr techniky (kamera/fotoaparát/telefon)
 • jak si poradit se zvukem (klopové mikrofony vs. přídavné mikrofon

  soubor Smartphone.jpg

  y)
 • techniky natáčení
 • rétorický oblouk a sestavení plánu pro natáčení
 • programy pro střih videa/mobilní aplikace
 • distribuční kanály videa
 • dotazy, diskuze, praktické ukázky

 

Doporučujeme vzít si na kurz s sebou:

telefon s kamerou a eventuálně počítač na střih videa

 

Lektor: Bc. David Brabec,

moderátor Hitrádia FM Plus

 

Termín:                            bude upřesněn, přijímáme přihlášky
Rozsah kurzu:                
2 výukové dny v čase 9:00 - 13:00

Místo konání:                  Plzeň

Cena:                         5 430 Kč včetně DPH/ 1 osobu

                     

Těšíme se na Vás!


 

 

Nenašli jste, co hledáte? Napište nám.

Jsme tu pro Vás: obchod@grafia.cz

Grafia, s.r.o.


  28let

 


 Buďte s námi ve spojení

najdete nás na facebooku

linkedinlogo

Aktuality

 

Webináře - živá vysílání

nejen v období COVID 19

soubor network-1019737_1920.jpg

Podívejte se, jaké webináře jsme pořádali. Další témata vypíšeme zde.

 

Více informací

 


POVEZ II
Získejte dotaci na školení Vašich zaměstnanců až do výše 85%!

Více informací: obchod@grafia.cz

Tel.: 378 771 215


Rekvalifikační kurzy

Přihlášky on-line

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (.pdf)

Termín: přelom září/říjen 2021, přijímáme přihlášky


soubor OA 2020 LOGO KE STAZENI.png

5. ročník Víkendu otevřených ateliérů se konal 26. a 27. 9. 2020

Podívejte se na fotografie.

Sledujte web a FB.

 


soubor logo_Mamma_friendly.jpg

 

 

 

 

 

MAMMA/PARENT FRIENDLY

Registrujte svoji firmu a získejte prestižní ocenění!

Více: ZDE


Žena Regionu

děkujeme, že jste podpořili Grafia, s.r.o. hlasováním pro její jednatelku, Mgr. Janu Brabcovou, v soutěži Žena regionu.

žena regionu

 


Ocenění českých podnikatelek 2017: Jednatelka společnosti Grafia s.r.o., paní Mgr. Jana Brabcová, získala 2. místo v kategorii Malá společnost. Blahopřejeme a máme radost!
Tým Grafia, s.r.o.

 

ocenění podnikatelek


Vizionáři 2016: Grafia získala Čestné uznání za inovativnost, ekonomický a společenský přínos ve svém oboru: soubor Vizionáři_na web_menší.jpg

 


Hledáme LEKTORY!!!

Lektor AJ, NJ

Lektor PC dovedností

Lektor komunikačních dovedností

Lektor kurzů v oblasti kvality

Více informací: ZDE
nebo kurzy@grafia.cz

 

 


 
 
Tel./fax: +420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz
© GRAFIA, s.r.o. 2012
Budilova 4, 301 21 Plzeň