mapka
Česky English Deutsch
GRAFIA, s.r.o.
Budilova 4
301 00 Plzeň
Tel./fax:+420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz

 
 

RRI Tools

 

   


Tisková zpráva # 2

Štrasburk, 23. června 2015

 

Transformační síla Odpovědného výzkumu a inovací v rámci experimentování: šance na vytvoření lepších inovací a obnovení vztahu mezi vědou a společností

Evropský projekt „RRI Tools" byl zřízen, aby podpořil všechny aktéry v jejich přispění k odpovědnému výzkumu a inovacím (RRI), prováděným se společností a pro společnost. Na základě výsledků série 27 pracovních seminářů zorganizovaných v rámci projektu „RRI Tools“ ve 24 evropských zemích by z odpovědného výzkumu a inovací mohly vzejít významné příležitosti pro podniky a vědce. Seminářů se zúčastnilo celkem 411 účastníků z 5 zájmových skupin – výzkumníků, podnikatelů a průmyslníků, politiků, občanských společností a vzdělávací komunity. Semináře sloužily k diskuzím o tom, jak zúčastněné strany chápou RRI, kde vidí příležitosti a překážky tohoto přístupu, a o jejich nápadech na praktická opatření týkající se implementace RRI. Výsledky této celoevropské aktivity byly představeny na setkání koordinátorů RRI Tools v Pavilonu vědění vědeckého muzea Ciencia Viva v Lisabonu dne 23. dubna 2015.

 

V České Republice byl prostřednictvím Techmania Science Center o.p.s. zorganizován 20. 10. 2014 v Plzni seminář zaměřený na příklady dobré praxe v ČR za účasti 12 představitelů z 12 různých institucí. Semináře se např. zúčastnil RNDr. Vladimír Albrecht, CSC. zastupující Technologické centrum AVČR, dále Doc. RNDr. František Ježek, CSc. ze Západočeské univerzity v Plzni zastupující vzdělávací zájmovou skupinu nebo prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc. z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Z Úřadu vlády ČR se semináře zúčastnila Bc. Adéla Klimešová. Nejdůležitější závěry semináře jsou, že stanovení příkladů dobré praxe je dle diskutujících jednou z možných cest, jak zavést myšlenky RRI do reálných projektů. Kvalitní příklady se mohou stát inspirací pro další rozvoj jak projektů, tak nástrojů na jejich vedení.

 

Účastníci napříč různými státy identifikovali velké množství příležitostí, které by mohly vzejít z přijetí praxe, postupů a kultury RRI. Poukázali na to, že RRI poskytuje příležitost přiblížit k sobě vědu a společnost a vyhnout se budoucím rozporům. Upozornili také na příležitost RRI zlepšit kulturu vědy a vědecké kariéry tím, že rozšíří roli vědců ve společnosti a zaměří výzkum na konkrétní problémy. Budou vznikat lepší inovace a nové trhy a zvýší se konkurenceschopnost a tvořivost prostřednictvím širších vstupů, zaměření na problémy a nové sítě. Účastníci také zdůraznili roli RRI při získávání demokratických přínosů díky aktivnějším občanům a zlepšení procesu výuky propojením výzkumu a praxe.

 

Za hlavní překážky, které podle účastníků brání postupu směrem k cílům RRI týkajícím se postojů, znalostí, dovedností a zdrojů, účastníci označili zejména nedostatek zapojení a pochopení, co RRI znamená pro jednotlivé zájmové skupinu, odpor ke změnám a tendence zaměřit se na krátkodobé cíle a ekonomický přínos ve výzkumu, inovacích a politice. Jmenovali také nepředvídatelnost a nejistotu ve vědě, která způsobuje obtíže při řízení a plánování vědeckých výstupů. Účastníci zdůraznili chybějící navazování kontaktů uvnitř zúčastněných stran a mezi nimi, nedostatek času, peněz, lidí a infrastruktury, jakož i nedostatek odborných znalostí a zkušeností při realizaci RRI, a také chybějící „měkké“ dovednosti, jako je komunikace pro vědce.

 

Na obecnější úrovni lze říci, že zatímco o účasti veřejnosti má většina zúčastněných stran poměrně jasnou představu, zdá se, že o jiných aspektech RRI ví velmi málo. Existuje také silná tendence zúčastněných stran vidět odpovědnost za RRI na straně ostatních, a nikoli sami u sebe.

 

Pro podporu většího využívání myšlenek v rámci odpovědného výzkumu a inovací účastníci navrhli vypracovat definici RRI, která bude jasná a společná pro všechny zúčastněné strany a zároveň uvede daný koncept do života všech zúčastněných stran. Poskytne příležitosti pro vytváření sítí a budování vztahů mezi různými zúčastněnými stranami a také mezi zúčastněnými stranami a veřejností, pro rozvoj vzdělávání a poradenství „jak na to“. Další doporučení zahrnovala přehodnocení politiky financování, odměňování a propagace na podporu výzkumných pracovníků v tom, aby zvážili důsledky svého výzkumu, reflexi potřeb společnosti a společensky žádoucích výsledků při financování výzkumu, včetně kurzů v oblasti etiky a komunikace pro přírodní vědy a začleňování RRI do organizačních struktur tím, že budou tyto zásady integrovány do stávajících strategií, pravidel a politik.

 

Pro více informací o těchto zjištěních je zde k dispozici čtyřstránkové shrnutí, případně si můžete prostudovat plnou verzi „zprávy RRI Tools, analyzující potřeby a omezení skupin účastnících se RRI postupů v Evropě“.

 

Chcete-li být průběžně informováni:

TRI Toolkit představuje první nástroje k realizaci RRI. K dispozici bude v listopadu roku 2015 na platformě pro spolupráci www.rri-tools.eu. Tato platforma bude otevřena pro příspěvky všech zúčastněných skupin, které budou vyzvány ke komentování existujících nástrojů a přidávání nástrojů nových.

 

Pro aktuální informace o RRI Toolkit se prosím registrujte k odběru RRI Tools newsletteru.

 

Sledujte RRI Tools na:

- Facebooku: http://www.facebook.com/RRI.Tools.Project

- Twitteru: http://twitter.com/RRITools

-LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/RRI-Tools-Fostering-Responsible-Research-8111498

Můžete také kontaktovat nejbližší RRI centrum ve vaší zemi. Viz seznam 19 center RRI v Evropě zde: http://www.rri-tools.eu/who-we-are

 

Co je odpovědný výzkum a inovace (RRI)?

Průřezové téma rámcového programu Evropské komise „Horizont 2020“, „Odpovědný výzkum a inovace“ (RRI), si klade za cíl přivést dohromady výzkumné pracovníky, občany, politiky, podniky a pedagogy ke spolupráci během celého výzkumného a inovačního procesu, aby byly výsledky výzkumu v souladu s hodnotami a potřebami společnosti. Evropská komise předložila tuto představu RRI současně pro řešení velkých výzev pro společnost (klima, energetika, doprava, bezpečnost potravin, zdraví, stárnutí populace, ...), i pro odstraňování nedostatků existujících v oblasti postupů výzkumu a inovací. Více na: http://www.rri-tools.eu/about-rri

 

Co jsou RRI Tools?

Tříletý projekt (2014-2016) financovaný Evropskou komisí v rámci Sedmého rámcového programu (rp7). Hlavním úkolem RRI Tools je rozvíjet řadu digitálních zdrojů – „nástrojů RRI“ – určených pro obhajobu, výcvik, šíření a realizaci RRI v rámci programu Horizont 2020. Ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami tak tyto nástroje pomohou vytvářet Společenství praxe v Evropě, které zajistí využívání, rozvoj a obohacování této sady nástrojů. RRI Tools provádí konsorcium 26 partnerů pokrývajících více než 30 zemí z Evropského výzkumného prostoru pod vedením nadace „la Caixa“ (Španělsko). Více na stránkách: www.rri-tools.eu

 

Kontakty:

Jean-Pierre Alix (jean-pierre.alix@euroscience.org) a Alexia de Harambure (communication@rri-tools.eu)


31 let


 Buďte s námi ve spojení

najdete nás na facebooku

linkedinlogo

Aktuality

 

Víkend otevřených ateliérů

svátek umění v Plzni a okolí

se koná 28. a 29. září 2024

Fotogalerie z r. 2023 a další informace na webu

otevreneateliery.cz

otevřené ateliéry logo

 

 Akreditované rekvalifikační kurzy

Přihlášky on-line

 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (.pdf)

Termín: 29. 4. - 25. 6. 2024

Termín: 30. 9. - 26. 11. 2024

Digitální gramotnost

Termín: 13. 5. - 31. 5. 2024

Lektor dalšího vzdělávání

Termín: 30. 4. - 28. 6. 2024


Zkoušky z profesních kvalifikací

Přihlášky on-line


 

Erasmus+

Startujeme projekt Erasmus+

s názvem Learning Forward 21

Více informací 

 


 

soubor logo_Mamma_friendly.jpg

MAMMA/PARENT FRIENDLY

Registrujte svoji firmu a získejte prestižní ocenění!

Více: ZDE


 

soubor klic_na_hlavickuS.png

Veletrh práce a vzdělávání proběhne 30. 1. 2025 v TJ Lokomotiva Plzeň
 
Informace a fotky z 30. 1. 2024
na webu akce  
 
 
 
 
 

Žena Regionu

děkujeme, že jste podpořili Grafia, s.r.o. hlasováním pro její jednatelku, Mgr. Janu Brabcovou, v soutěži Žena regionu.

žena regionu

 


Ocenění českých podnikatelek 2017: Jednatelka společnosti Grafia s.r.o., paní Mgr. Jana Brabcová, získala 2. místo v kategorii Malá společnost. Blahopřejeme a máme radost!
Tým Grafia, s.r.o.

 

ocenění podnikatelek


Vizionáři 2016: Grafia získala Čestné uznání za inovativnost, ekonomický a společenský přínos ve svém oboru: soubor Vizionáři_na web_menší.jpg

 


Hledáme LEKTORY!!!

Lektor AJ, NJ

Lektor PC dovedností

Lektor komunikačních dovedností

Lektor kurzů v oblasti kvality

Více informací: ZDE
nebo kurzy@grafia.cz

 

 


 
 
Tel./fax: +420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz
© GRAFIA, s.r.o. 2012
Budilova 4, 301 21 Plzeň