mapka
Česky English Deutsch
GRAFIA, s.r.o.
Budilova 4
301 00 Plzeň
Tel./fax:+420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz

 
 

Projekt S jazyky za prací

 

 

logo

 

 

 

 1.3. 2018 odstartoval nový projekt S jazyky za prací v Plzni a okolí

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009267

 

1. března 2018 jsme zahájili náš nový projekt názvem S jazyky za prací v Plzni a okolí. Tento projekt pomůže zájemcům najít práci v Plzeňské metropolitní oblasti.

 

Komu je projekt určen:

 

Projekt je určen řadě cílových skupin:

  • uchazečům v evidenci ÚP ČR nepřetržitě déle než pět měsíců
  • zájemcům o zaměstnání (tedy i pracujícím, registrovaným na ÚP ČR, do 25 let nebo nad 50)
  • lidem 50+ (uchazeči, zájemci o zaměstnání a neaktivní na trhu práce)
  • mladším 25 let (uchazeči, zájemci o zaměstnání a neaktivní na trhu práce)
  • osobám pečujícím o jiné osoby 
  • osobám pečujícím o malé děti (do 15-ti let věku, i na rodič. dovolené)
  • osobám s kumulací hendikepů na trhu práce
  • osobám s nízkou úrovní kvalifikace (ZŠ apod.)
  • osobám se zdravotním postižením
  • osobám vracejícím se na trh práce po mateřské / rodičovské dovolené

 

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalifikaci nezaměstnaným osobám z uvedených cílových skupin a pomoci jim získat adekvátní pracovní uplatnění.

Všechny aktivity jsou pro účastníky zdarma, ať už jde o kurzy (motivační, počítačové, rekvalifikační, jazykové), poradenství či zprostředkování práce.

 

Co se v kurzech naučíte:

 

V kurzech získají účastníci projektu znalosti a dovednosti potřebné pro jejich uplatnění na trhu práce. Důraz je kladen především na kurzy odborného jazyka - němčiny / angličtiny, díky kterým si účastníci „opráší“ předchozí znalosti a naučí se komunikovat německy nebo anglicky v profesi, kterou chtějí vykonávat.

Je to velká šance pro všechny, kteří mají základy němčiny nebo angličtiny a neměli dosud odvahu přijmout práci ve firmě, kde je standardem jazyk v práci používat. Účastník projektu zde získá zdarma tříměsíční intenzívní kurz, za který by běžně platil dvacet či třicet tisíc korun. Po jeho absolvování se výrazně zlepší především schopnost komunikace v jazyce a odborná slovní zásoba.

 

Mezi další aktivity projektu patří motivační program, který mj. dává přehled o místním trhu práce, kurzy počítačových dovedností a pracovní nebo bilanční diagnostika (poskytovaná dle potřeby). Účastníci projektu mohou využít také individuální poradenství a zprostředkování zaměstnání.

Účastníkům se věnují koordinátoři v Konzultačním centru v Plzni. V Plzni bude také probíhat i výuka většiny kurzů.

 

 

Výhody pro účastníky projektu:

 

Velkou výhodou je i tzv. přímá podpora, účastníkům dojíždějícím z jiných obcí jsou hrazeny jízdní výdaje.

Zároveň po dobru rekvalifikačního kurzu pobírají účastníci projektu zvýšenou podporu v rekvalifikaci od svého ÚP.

 

Zájemci o účast se mohou hlásit buď svému poradci na příslušném ÚP nebo přímo koordinátorům projektu v Plzni.

 

Výhody pro zaměstnavatele:

 

Projekt S jazyky za prací v Plzni a okolí je šancí i pro zaměstnavatele, kteří hledají nové, kvalitní pracovníky se zájmem pracovat, u některých lze získat i finanční podporu při zapracování.

 

 

 

Chcete vstoupit do projektu?

Zajímají Vás potenciální zaměstnanci proškolení v odborné AJ nebo NJ?

 

 

 

Napište nám:

Kontaktní e-mail projektu: jazykyPLZEN@grafia.cz

Zavolejte:

Kontaktní telefon projektu: 774 484 872

 

Těšíme se na spolupráci.

Grafia, s.r.o.

 


 

 

 

Projekt S jazyky za prací v Plzeňském a Karlovarském kraji CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002665 je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím OPZ.

 

 

 

 

 Představujeme projekt S jazyky za prací v Plzeňském a Karlovarském kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002665

 

V září odstartoval nový projekt společnosti Grafia, s.r.o. s názvem S jazyky za prací v Plzeňském a Karlovarském kraji. Tento projekt pomůže zájemcům najít práci nejen v obou krajích, ale také v příhraniční oblasti Spolkové republiky Německo. 

 

Komu je projekt určen:

 

Projekt je určen těm, kteří jsou evidováni na Úřadu práce ČR nepřetržitě déle než pět měsíců, dále také mladým do 25 let věku (u nich bez omezení délky evidence). Hlavním cílem projektu je snižování nezaměstnanosti a předcházení dlouhodobé nezaměstnanosti v Plzeňském a Karlovarském kraji. Všechny aktivity jsou pro účastníky zdarma, ať už jde o kurzy (motivační, počítačové, rekvalifikační, jazykové), poradenství či zprostředkování práce.

 

Co se v kurzech naučíme:

 

V kurzech získají nezaměstnaní znalosti a dovednosti potřebné pro jejich uplatnění na trhu práce. Důraz je kladen především na kurzy odborného jazyka - němčiny / angličtiny, díky kterým si účastníci „opráší“ předchozí znalosti a naučí se komunikovat německy v profesi, kterou chtějí vykonávat. Vybrat si mohou z různách oborů, které jsou v kraji nejvíce poptávané. Zlepšení komunikace v cizím jazyce a absolvování rekvalifikačních kurzů pomůže účastníkům najít uplatnění právě v příhraničních oblastech.

Je to velká šance pro všechny, kteří mají základ němčiny a neměli dosud odvahu přijmout práci ve firmě, kde je standardem jazyk v práci používat. Účastník projektu zde získá zdarma tříměsíční intenzívní kurz (5 hod výuky denně), za který by běžně platil dvacet či třicet tisíc korun. Po jeho absolvování se výrazně zlepší především komunikace v jazyce a slovní zásoba. V každém kraji máme ovšem jen omezený počet míst v projektu! Proto neváhejte a vstupte.

 

Mezi další aktivity projektu patří motivační program, který mj. dává přehled o místním trhu práce, kurzy počítačových dovedností a pracovní diagnostika. Účastníci projektu mohou využít také individuální poradenství a zprostředkování zaměstnání.

Účastníkům se věnují koordinátoři v Konzultačních centrech v Plzni a Karlových Varech, kde bude probíhat i výuka většiny kurzů (mimo rekvalifikační).

 

Výhody pro účastníky projektu:

 

Velkou výhodou je i tzv. přímá podpora, účastníkům dojíždějícím z jiných obcí jsou hrazeny jízdní výdaje.

Zájemci o účast se mohou hlásit buď svému poradci na příslušném ÚP nebo přímo koordinátorům projektu v Plzni a Karlových Varech.

 

Výhody pro zaměstnavatele:

 

Projekt S jazyky za prací v Plzeňském a Karlovarském kraji je šancí i pro zaměstnavatele, kteří hledají nové zaměstnance. Zdarma mohou získat databázi volných pracovních sil v jednotlivých regionech a najít kvalitní pracovníky. Realizátor může spolupracujícím zaměstnavatelům poskytnout na zaměstnance z řad klientů projektu příspěvek na jejich mzdu.

 

 

Projekt S jazyky za prací v Plzeňském a Karlovarském kraji CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002665 je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím OPZ.

 

s jazyky