mapka
Česky English Deutsch
GRAFIA, s.r.o.
Budilova 4
301 00 Plzeň
Tel./fax:+420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz

 
 

Aktivity pro účastníky

 

 

soubor logoEU_barva.png

 

 Vstupem do projektu

 

soubor logo_MOJE_BUDOUCNOST.jpg

 

 můžete získat následující aktivity/kurzy:

 

 

PRACOVNÍ DIAGNOSTIKU

Některým účastníkům projektu můžeme nabídnout možnost využití pracovní diagnostiky.

Ta může testovanému naznačit, kterým směrem zaměřit své úsilí při hledání vhodného zaměstnání.

Testování je přímo na místě prováděno psychologem, který využívá odborné testovací metody pracovní diagnostiky. Výsledky budou se svolením klienta využívány při pracovním a kariérovém poradenství v rámci práce s klientem.

V případě zájmu lze protokol s výsledky diagnostiky zasílat spolu s životopisem zaměstnavateli, čímž se zřetelně zvyšují šance na přijetí účastníka.

 

MOTIVAČNÍ KURZ DOVEDNOSTÍ PRO PRACOVNÍ TRH

Je zpravidla startem vzdělávacích aktivit. Účastníci zde získají znalosti nutné pro přijímací pohovor.

Tento kurz má předpokládaný rozsah 20 hodin je rozložen do 4-5 dnů (s vhodnými přestávkami).

Účastníky bude provázet fundovaný lektor, který je spíše poradce a kouč než klasický učitel.

Součástí kurzu může být

  • posílení motivace,

  • sebepoznání,

  • orientace na trhu práce a v souvisejících právních předpisech,

  • doporučení nejvhodnějších cest a postupů při hledání práce (na internetu i jinak),

  • trénink komunikačních a prezentačních dovedností,

  • vytvoření vlastního pracovního životopisu a motivačního dopisu

  • možnost vytvoření digitální fotografie vhodné pro životopis,

  • posílení sebevědomí klientů tím, že předem "natrénují" přijímací pohovor

Část věnovaná trhu práce bude zohledňovat specifika místního trhu páce i nejaktuálnější trendy v ČR, např.

Metodika práce v kurzu silně zapojuje skupinu, která se tak stává "kroužkem vzájemné pomoci".

Výuka bude probíhat za užití skript, videí, kamery, fotoaparátu a dalších prostředků, bude silně interaktivní.

Účastníci mohou být navíc motivováni "domácími úkoly" k přemýšlení o pracovním uplatnění a seberozvoji .

 

PC KURZ

Další nabízenou aktivitou vzdělávání je akreditovaný PC kurz, který je určen pro začátečníky i pro pokročilé.

Účastníci mohou být rozděleni na základě rozřazovacích testů dle pokročilosti práce s PC.

Realizace PC kurzů probíhá v PC učebně s vhodným vybavením, pod vedením fundovaného lektora.

Celkově je předpokládaný rozsah 80 výukových hodin + 2 hod. zkouška (v závislosti na typu kurzu).

Doba výuky bude dle možností v průměru 4-6 hodin denně (s vhodnými přestávkami).

Využívána bude výuková učebnice PC kurzů pro Word, Excel, PowerPoint, elektronickou poštu a internet.

 

REKVALIFIKAČNÍ KURZ (dle individuální potřeby jednotlivce)

Cílem aktivity je zvýšit šance účastníků pro uplatnění na trhu práce díky získání nové kvalifikace

či doplnění nebo rozšíření stávající kvalifikace/odbornosti.

Do kurzů budou klienti zařazováni na základě svého zájmu a předpokladů, doporučení konzultanta,

případně přizvaného odborníka, dle situace na trhu práce.

Kombinované rekvalifikační kurzy mají kromě teorie (popř. praxe) zařazen intenzivní jazykový kurz odborné němčiny nebo angličtiny.

Po úspěšném ukončení získají účastníci osvědčení o rekvalifikaci.

Například se může jednat o tyto kurzy:

  • nespecifická rekvalifikace dle Usnesení vlády č. 238/1991,

  • profesní rekvalifikační kurzy (příp. s odborným jazykem)

 

KRÁTKODOBÉ KURZY pro zlepšení individuálních kompetencí na trhu práce

Jedná se o jedno či dvoudenní kurzy s tématikou dle individuálních potřeb účastníků projektu.

Bude se jednat o výuku v malých skupinkách s důrazem na praktické využití.

Tyto kurzy mají podpořit digitální dovednosti účastníků a zlepšit jejich kompetence pro trh práce či sebezaměstnání,
s důrazem na využívání

on-line nástrojů a programů zdarma či s minimálními finančními náklady.

Např.

Orientace na trhu práce 4.0.,

Vytváření osobního brandu,

Správné foto do CV,

Využití sociálních sítí při hledání zaměstnání,

Jak vyrobit videovizitku, která osloví,

Open-office jako alternativa pro práci v kanceláři,

Využití nástrojů google (g-mail, g-disc...),

Osobní prezentační portfolio,

Podnikání - výhody a rizika,

Vlastní e-shop pro podnikání atd.

A další odborné kurzy či kurzy rozvíjející kompetence uplatnitelné na trhu práce (např. ŘP, svářečské zkoušky apod.).

 

Po absolvování těchto kurzů získají účastníci osvědčení/certifikát/doklad o absolvování kurzu.

 

INTENZIVNÍ JAZYKOVÝ KURZ ODBORNÉ AJ/NJ (v návaznosti na prof. vzdělání)

 

Intenzivní jazykové kurzy odborné profesní němčiny/angličtiny budou souviset s odbornou rekvalifikací, popř. kvalifikací účastníka. To znamená, že jazykový kurz může být vyučován jako součást kombinovaného rekvalifikačního kurzu či jako samostatný odborný kurz s ohledem na návaznost dalších rekvalifikačních aktivit či vlastní kvalifikace účastníka.

Účastníci „opráší“ předchozí znalosti a naučí se komunikovat německy/anglicky v profesi, kterou chtějí vykonávat. Kombinace rekvalifikace a odborného jazykového kurzu významně zvýší šance při hledání zaměstnání.

Účastník projektu zde získá 2-3 měsíční intenzívní kurz v rozsahu 180 výukových hodin (doba výuky bude činit
v průměru 5 hodin denně s vhodnými přestávkami).

Kurz povede fundovaný jazykový lektor s příslušnou odborností.

Předpokládáme vytvoření výukových skupin dle preference jazyka, úrovně znalostí a zvoleného profesního zaměření.

Bude využívána skupinová výuka, dále mohou být zařazeny videosekvence z reálného prostředí podniků, firem
a organizací, skripta, remindercards
a další pomůcky.

Do výuky mohou být zařazeny moduly profesního jazyka OPEN DOOR, které jsou zaměřeny na oblasti potřebné

v regionu. Více informací k tomuto najdete na open-door.cz.

 

PRAXI

V případě potřeby a zájmu mohou být pro klienty dohodnuty praxe, kde si nezávazně zaměstnavatel i účastník mohou vyzkoušet vzájemné fungování. Tento nástroj je přínosný zejména v případě zaměstnání absolventa bez předchozí kontinuální praxe.

Podobně funkční jsou i praxe u účastníků z řad nezaměstnaných déle než 5 měsíců či u rodin s dětmi, kdy je výhodné ověřit možnou délku pracovní doby rodiče a reakci dítěte na školku či školu.

Rozsah praxe může být různorodý, dle potřeby klienta a možnosti daného zaměstnavatele (několik týdnů či měsíců, několik hodin denně či plnou pracovní dobu).

Důležité je ověřit vzájemné fungování a poskytnout dostatek času oběma stranám pro rozhodnutí.

V případě zapojení studentů posledních ročníků se bude jednat o praxi výhradně nad rámec praktického vyučování zajišťovaného školou.

Tato aktivita může být podpořena mzdovým příspěvkem (přímá podpora).

 

 

Pomoc se ZPROSTŘEDKOVÁNÍM ZAMĚSTNÁNÍ

Účelem projektu je zajistit pokud možno trvalé pracovní umístění co nejširšímu počtu klientů, pomoci jim při zapracování a sledovat je případně
až do ukončení trvání projektu.

Za účelem vyhledávání volných míst samotnými klienty bude k dispozici počítač v konzultačním centru.

Zde mohou psát a upravovat pracovní životopis či motivační dopis. S obojím může případně pomáhat konzultantka centra.

Dále může konzultantka pro účastníky projektu využít seznamu volných míst vytvořený za pomoci spolupráce s pracovníkem pro styk s podniky (NN). Jeho prací je aktivně kontaktovat podniky a spolupracovat se zaměstnavateli
v regionu s cílem informovat je o možnostech zaměstnat osoby z cílové skupiny, popř. získat mzdové příspěvky.

Rovněž lze využít kontaktů se zaměstnavateli, kteří se společností Grafia dlouhodobě spolupracují v Klubu personalistů či v rámci Veletrhu práce
a vzdělávání Klíč k příležitostem, který společnost každoročně organizuje.

 

DOPROVODNÁ OPATŘENÍ umožňující začlenění účastníků projektu na trh práce

Cílem doprovodných opatření je usnadnit přístup účastníkům k projektovým aktivitám.

Jedná se o pomůcku k odstranění překážek účasti na aktivitách zajištěním finančního příspěvku /finanční kompenzace nezbytných nákladů:

- dopravy, popř. také ubytování účastníků projektu

- zajištění péče o děti či závislé členy rodiny

- podporu zapracování osob znevýhodněných na trhu práce formou mzdového příspěvku

- zajištění jiných nezbytných nákladů cílové skupiny pro zdárné završení jejich účasti na aktivitách - např. prohlídka zdravotní způsobilosti pro výkon práce (např. v potravinářství), nezbytné očkování, výpis z rejstříku trestů (např. práce v bezpečnostní agentuře), nezbytných pracovních či ochranných pomůcek apod.

Tyto aktivity jsou dostupné podpořeným osobám pouze po dobu jejich účasti na projektu, vážou se na jejich účast
na projektových aktivitách.

 

 

Všechny aktivity jsou pro účastníky ZDARMA!


31 let


 Buďte s námi ve spojení

najdete nás na facebooku

linkedinlogo

Aktuality

 

Víkend otevřených ateliérů

svátek umění v Plzni a okolí

se koná 28. a 29. září 2024

Fotogalerie z r. 2023 a další informace na webu

otevreneateliery.cz

otevřené ateliéry logo

 

 Akreditované rekvalifikační kurzy

Přihlášky on-line

 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (.pdf)

Termín: 29. 4. - 25. 6. 2024

Termín: 30. 9. - 26. 11. 2024

Digitální gramotnost

Termín: 13. 5. - 31. 5. 2024

Lektor dalšího vzdělávání

Termín: 30. 4. - 28. 6. 2024


Zkoušky z profesních kvalifikací

Přihlášky on-line


 

Erasmus+

Startujeme projekt Erasmus+

s názvem Learning Forward 21

Více informací 

 


 

soubor logo_Mamma_friendly.jpg

MAMMA/PARENT FRIENDLY

Registrujte svoji firmu a získejte prestižní ocenění!

Více: ZDE


 

soubor klic_na_hlavickuS.png

Veletrh práce a vzdělávání proběhne 30. 1. 2025 v TJ Lokomotiva Plzeň
 
Informace a fotky z 30. 1. 2024
na webu akce  
 
 
 
 
 

Žena Regionu

děkujeme, že jste podpořili Grafia, s.r.o. hlasováním pro její jednatelku, Mgr. Janu Brabcovou, v soutěži Žena regionu.

žena regionu

 


Ocenění českých podnikatelek 2017: Jednatelka společnosti Grafia s.r.o., paní Mgr. Jana Brabcová, získala 2. místo v kategorii Malá společnost. Blahopřejeme a máme radost!
Tým Grafia, s.r.o.

 

ocenění podnikatelek


Vizionáři 2016: Grafia získala Čestné uznání za inovativnost, ekonomický a společenský přínos ve svém oboru: soubor Vizionáři_na web_menší.jpg

 


Hledáme LEKTORY!!!

Lektor AJ, NJ

Lektor PC dovedností

Lektor komunikačních dovedností

Lektor kurzů v oblasti kvality

Více informací: ZDE
nebo kurzy@grafia.cz

 

 


 
 
Tel./fax: +420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz
© GRAFIA, s.r.o. 2012
Budilova 4, 301 21 Plzeň