mapka
Česky English Deutsch
GRAFIA, s.r.o.
Budilova 4
301 00 Plzeň
Tel./fax:+420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz

 
 

Co říkají čtenáři publikace PLAV?

V dubnu 2017 jsme poprvé zveřejnili dotazník pro všechny, kterým se publikace PLAV dostala do rukou. Od té doby máme  přes 700 dotazníků vyplněných napříč republikou. Na web průběžně také odpovědi doplňujeme. Děkujeme všem, odpovědi nám pomáhají publikaci v příštím vydání vylepšit!

 

Chcete nám také sdělit, jak se Vám publikace líbila? Těšíme se na další odpovědi na adrese:

https://goo.gl/forms/vwBs11LGtwQKkEUo2

Všechny odpovědi se správně uvedenou e-mailovou adresou jsou zařazeny do slosování o tablet.

 

Jaké jsou výsledky z dotazníku?

Medián hodnocení je 8 z 10 možných bodů.

 

Kdo odpovídal na dotazník?

 

A zde vám předkládáme odpovědi bez cenzury a korektur:

 

Jaké využití podle Vás publikace PLAV má?

 • 1) pro soukromé využití žáků
 • 2) ve výuce předmětů ekonomika a občanská nauka
 • 3) v práci kariérového poradce
 • 4) pro rodiče
 • Aktuální informace do pracovního procesu.
 • Bohužel jsem ji ještě nečetl. Ale předpokládám, že by měla pomoci absolventům středních škol, kteří již dále nehodlají pokračovat ve studiu a chystají se využít své znalosti a dovednosti v praxi.
 • byla opravdu poučná, pomůže všem, co mají dělat v takových situacích jak správně se zachovat
 • celkový přehlad a motivace do dalšího studia
 • Dává absolventům SŠ a SOU informace o možnostech hledání pracovního místa, komunikace a vystupování s zaměstnavatelem
 • dává velmi dobrý návod k tomu, aby člověk porozuměl sám sobě a vhodnými metodami našel povolání a uplatnění v životě
 • Dle mého názoru, je prospěšná především pro studenty, kteří končí (nebo v blízké době budou končit) střední školu. Je v ní mnoho užitečných věcí, které jim pomohou v dalším studiu nebo při hledání práce. O spoustě z nich třeba slyší poprvé. Dá se využít i ve výuce. Jak už jsem výše zaškrtla, stojí za to, aby si ji pročetli i rodiče nebo učitelé na školách.
 • Dobrá publikace pro absolventy SŠ, kteří se nemohou rozhodnout jak dál po škole
 • dobré pro orientaci v reálném životě po dokončení střední školy
 • dobrý start do života
 • Důležité informace, co se životem, když se např. nedostaneme na VŠ, nemůžeme sehnat práci atd.
 • Hlavně jako praktická příručka pro studenta přemýšlejícího o své profesní kariéře a pro absolventa SŠ, VOŠ, VŠ nastupujícího do praxe.
 • Hodí se lidem, kteří se poprvé ucházejí o pracovní místo a lidem, kteří neví, co od zaměstnání a zaměstnavatele v prvních chvílích očekávat.
 • Hodně hrubý úvod do pracovního prostředí.
 • informace
 • informace o prvních krocích, povinnostech a úskalích v novém zaměstnání, vzorový životopis, dobré jsou kontrolní otázky.
 • Informace o trhu práce, uzavírání pracovního poměru, pohovory uchazečů o zaměstnání, zpracování CV, orientace v novém pracovní prostředí apod.
 • Informace, tipy a triky pro budoucí hledání práce. Možnost přípravy nebo využití některých informací v hodinách např. ekonomiky, občanské nauky.
 • INFORMAČNÍ
 • informační
 • Informační a motivační
 • informativní
 • informativní
 • Informovat mladé lidi o možnostech a cestách k získání nové práce.
 • informovat studenty
 • Informovat studenty a rodiče
 • informovat studenty do budoucna, co je čeká po škole
 • Informuje studenty o jejich možnostech a pomoci v budoucím životě.
 • Inspirace a vodítko pro absolventy, jak postupovat po ukončení studia např. při hledání zaměstnání, získání užitečných informací v právní oblasti apod.
 • Inspirativní
 • Jako seznámení s okolním světem v rozumné formě. Žáci si brožury pročetli a komentovali způsobem jim vlastním.
 • Je inspirující, přehledná, jasná - využití při výuce, přednáškách, seminářích - pokud možno nejen "rozdat" bez komentáře, ale používat místo tradičních powerpointovských prezentací, využít i pro práci s textem, vzorové zadání např. i pro slohovku (dopis sobě...).
 • Je to souhrn informací
 • Je vhodná k pomoci při hledání pracovního místa
 • Je vhodná pro lidi kteří nemají představu o tom jak se uvést v práci, jak získat práci a jak v ní fungovat.
 • je vhodné si ji přečíst a udělat si vlastní názor na zmíněné věci
 • Je zbytečná. Nelíbí se mi. Nevidím v ní využití.
 • k ničemu
 • K přípravě na vstup do pracovního života, k přípravě na Závěrečné zkoušky u učebních oborů - Otázky ze světa práce.
 • kariérní poradenství
 • Každá taková publikace je důležitá!
 • Když poprvé hledám práci a nevím do čeho jdu, nebo když člověk dlouho nemůže nějakou práci najít. Dala by se využít ve škole při výuce ekonomiky.
 • ke čtení
 • Kniha by nám měla pomoci se správným postupem při hledání práce. Jak by měl vypadat pohovor, životopis...
 • Kniha poukazuje na možnosti, ale i výhody a nevýhody zaměstnání, dále např. rady při podpisu pracovní smlouvy a nástupu do zaměstnání a jiné.
 • malé
 • Moc jich nebude. Je příliš obsáhlá a nepoutavá.
 • Moc se mi líbí, že se hodně zaměřuje na pracovní pohovor. Zatím to vypadá, že pohovor pro mě bude asi největší překážka při hledání práce, a že v tom nejsem sám.
 • Také je dobře, že zmiňuje risk studia "zbytečných" oborů jako antropologie, historie apod. Jedna věc, která by podle mě stála za zmínku jsou sporty a e-sporty - dnes povolání, která jsou velmi dobře placená, ale také velmi riskantní (a nezdravá)...
 • Může pomoci absolventům s volbou další dráhy.
 • Může pomoct v rozhodnutí těch, kteří si stále nejsou jistí co chtějí po škole dělat. A nebo pomoct v určitých situacích (např. návod jak se chovat při pohovoru)
 • Myslím, že se publikace dá využít jakkoliv a kdykoliv.
 • Myslím, že to je velice skvělý nápad. Škoda, že v roce, kdy jsem absolvovala střední školu taková naučná brožura nebyla.
 • Nabídne žákům, jak zvládat přípravu na pracovní proces
 • Napoví lidem, jakou cestou mají lidé (studenti) dál jít. Na co si mají dát pozor v práci, co je může potkat.
 • Ne že by se to nedalo použít.
 • Nejsem si jist. Možná by někomu mohla pomoct, když neví co po škole. Avšak nevidím v této publikaci větší smysl.
 • Nejvíce ji podle mě využijí absolventi středních škol.
 • neumím posoudit
 • nevím
 • Nevím, dokument jsem viděl před dlouhou dobou.
 • Nevím, nečetl jsem.
 • nevím, nějak jsem to zapomněla
 • nízké
 • O publikaci nic nevím.
 • obeznámit studenty s tím, co je čeká v nejbližší budoucnosti
 • omezené
 • orientace absolventa při výběru povolání
 • Orientace v možnostech.
 • po maturitě bych se na ni určitě rád podíval, abych věděl co dál
 • podává informace o zaměstnání, benefitech zaměstnavatele, korespondence se zaměstnavarelem, smlouvy, první reakce na získané místo = průvodce zaměstnáním
 • Podle mého názoru publikace PLAV nemá žádné využití.
 • Podpůrný materiál pro výchovného poradce.
 • podpůrný materiál ve výuce
 • Pokud si ji studenti přečtou celou, dozví se spoustu informací, na které ve škole není dostatek času ani prostor. Publikaci považuji za velmi užitečnou.
 • Pomoc duchovně slabým
 • Pomoc maturantům při získávání pracovních příležitostí.
 • Pomoc při hledání pracovní příležitosti.
 • Pomoc při hledání pracovního místa.
 • Pomoc při hledání pracovního místa.
 • Pomoc při hledání zaměstnání.
 • pomoc při hledání zaměstnání
 • pomoc při hledání zaměstnání a startu do života mladým lidem
 • Pomoc při hledání zaměstnání a vstupu do pracovního života.
 • Pomoc při hledání zaměstnání
 • Etiketa = jak se chovat ve společnosti
 • Pomoc při hledání zaměstnání, různé nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
 • Pomoc při hledání zaměstnání.
 • Pomoc při hledání zaměstnání.
 • Pomoc při hledání zaměstnání. Krok za krokem.
 • Pomocník a možný rádce pro sžáky SŠ a jejich rodiče.
 • Pomůže absolventům SŠ při hledání zaměstnání
 • Pomůže lidem se orientovat v oblasti uplatnění na trhu práce a co po opuštění školy.
 • pomůže žákům připravit se na vstup do trhu práce
 • Pomůže žákům se zorientovat, může se stát psychickou podporou, může posloužit jako zdroj informací nejen pro lidi právě končící studium.
 • Poradí nám co a jak po škole
 • poskytnutí informací
 • Poskytuje užitečné informace pro studenty končící studium na střední škole, které čeká vstup do zaměstnání. Taktéž slouží jako inspirace do výuky pro výchovné a kariérové poradce, případně pro učitele občanské nauky.
 • Poslouží například při přijímacím pohovoru nebo když se budou žáci po ukončení střední školy rozhodovat, kam, co dál.
 • poučí studenty co a jak
 • Poučit
 • Považuji za velmi přínosnou pro mladé lidi!
 • Praktická pomůcka zejména pro žáky SOŠ, kteří se budou ucházet o zaměstnání po maturitě. Velmi dobré a konkrétní příklady otázek a odpovědí z přijímacích pohovorů.
 • Využití pro učitele - dobrý a aktuální metodický materiál.
 • praktické do života
 • praktické informace
 • praktické rady
 • Praktické využití ve škole pro vyučovací předměty Ekonomika, Společenské vědy a Český jazyk a literatura všech oborů vzdělání a především pro absolventy odcházející ze střední školy.
 • Pro 10% studentů
 • pro aboslventy SŠ
 • pro absolventy na trhu práce pro rychlou orientaci, v některých předmětech zapadá do tématického plánu
 • pro absolventy SŠ pro získání nových znalostí nebo připomenutí probraného učiva či při učení.
 • pro absolventy SŠ pro získání pracovní příležitosti a připravit se na průběh pohovoru a jak se při něm chovat
 • Pro absolventy SŠ, užitečné informace při získávání zkušeností
 • Pro absolventy střední školy, pro získání praxe a jiných záležitostí do života.
 • pro budoucí práci
 • Pro budoucí práci
 • Pro informování studentů.
 • Pro některé absolventy se mi jeví jako velmi přínosná, protože i když se z nich stanou absolventi, nemá ještě řada z nich jasnou představu o své budoucnosti.
 • Pro orientaci a odpovědné chování v životě po absolvování školy. Srozumitelné pro mladé lidi.
 • pro předmět občanská výchova
 • pro studenty co hledají práci
 • Pro studenty, kteří neví po ukončení školy kde pracovat, jak pokračovat.
 • pro studenty, seznamuje je s reálným životem, co se ve škole neučí
 • Pro žáky jako zdroj informací
 • Při práci se studenty 4. ročníků jsem vycházela z některých informací.
 • Při výuce občanské nauky, ekonomiky, základů společenských věd.
 • příprava a praktické info na období mezi SŠ a nástupem do zaměstnání
 • příprava do života, pomoc při hledání zaměstnání, zkušenosti
 • Připravuje studenty na opravdu reálný pracovní život. Radí, pomáhá a připravuje.
 • Publikace byla předána žákům posledních ročníků k získání lepší orientace při vstupu do pracovního života.
 • Publikace je vhodná pro žáky končících ročníků. Najdou tam vhodné informace pro uplatnění v praxi, atd...
 • Publikace je vhodná pro žáky posledních ročníků, aby se připravili na vstup do zaměstnání.
 • Publikace nabízí odpovědi na otázky, které si klade většina středoškoláků. Oceňuji nejen teoretické části, ale především množství praktických rad a příběhů.
 • Publikace najde své využití u absolventů, kteří nevědí, jak se připravit na zaměstnání, jak se chovat u konkurzu, jak jednat s potencionálním zaměstnavatelem, jak sestavit životopis...
 • Publikace Plav! je velmi dobře uspořádaným zdrojem informací pro všechny žáky, kteří míří do pracovního procesu. Já ji využívám i jako podpůrnou publikaci při výuce personalistiky a dovedu si představit i využití pro kariérní poradce, pro učitele českého jazyka i pro výchovné poradce.
 • Publikaci jsem pouze prolistoval, nečetl jsem ji.
 • Publikaci obdržel v naší škole každý žák 4. ročníku. Mnohé žáky obsah publikace zaujal a pročítali ji. Každý měl možnost vyhledat si v publikaci dle obsahu informaci, která byla pro něj momentálně aktuální.
 • Publikaci PLAV jsem pouze prolistoval.
 • Rádce, pomoc při přijímacím pohovoru, při sestavování životopisu, jak a kde hledat vhodné zaměstnání, první krůčky v nové práci.
 • Vhodné do výuky ekonomiky, občanské výchovy, český jazyk a literatura, managment, do třídnických hodin, pro výchovného poradce.
 • Raději ani nečíst. Nevím, jestli je to myšleno vážně, nebo jako ironie.
 • Rady do života.
 • Rady jak porozumět sám sobě, vybrat si práci která baví a dává smysl. Užitečné návody jak se ucházet o místo a obstát. První krůčky v zaměstnání. Všechny informace pohromadě. Je to praktická příručka užitečná pro všechny, zejména absolventy, kteří o svém životě teprve rozhodují.
 • Rozhodně poučné i naučné. Dobré tipy a rady.
 • Rozšiřuje možnosti orientovat se na trhu práce.
 • Rozšiřuje vtipně obzory mladých ohledně jejich budoucnosti.
 • seznámení s možnostmi případné kariéry
 • Seznámení studentů s životem po škole.
 • Seznámení žáků s tím, co je čeká po studiu, možnost využití v ekonomii, občanské výchově, při třídnických hodinách.
 • skoro žádný
 • Stručně a jasně na jednom místě co je potřeba.
 • Student získá rady pro výběr zaměstnání.
 • Studentům, často i jejich rodičům, objasní dnešní situaci na trhu práce.
 • široké
 • Široké, titul se mi líbí.
 • Tato publikace je vhodná pro studenty, kteří nemají po ukončení střední školy jasno co budou dělat.
 • ukázat jak funguje život
 • Ukazuje cestu
 • Umožnuje mi vstup do reálného života, dobré zkušenosti pro život.
 • Umožnuje mi vstup do života, velmi zajímavě napsaná, dobrá příprava na život.
 • Umožnuje mi vstup do života. Dobré zkušenosti pro život.
 • Umožnuje nám vstup do reálného života. Dobré zkušenosti pro život.
 • Určitě je pro budoucí absolventy velice přínosná se svými radami a na jaká úskalí si dát pozor, zajímavé např.: pracovní agentury, právní minimum, určitě jsou vhodné skutečné příběhy.
 • Určitě bych úvítala i v dalších letech poskytnout vycházejícím žákům.
 • určitě nějaké
 • Určitě pro další orientaci studentů a také pro výchovné poradce, aby dokázali svým studentům poradit. Také pro rodiče studentů a samozřejmě i pro samotné studenty.
 • usnadnění etapy hledání zaměstnání a prvních kroků v zaměstnání
 • uvedení do budoucího života
 • Užitečné
 • užitečné informace po ukončení střední školy
 • V době internetu nemá víceméně žádné využití, takže já osobně ji použiji na "podpálku". Škoda stromů, kteří pro tuto knihu byly pokáceny.
 • V hodinách občanské výchovy, v osobnostním rozvoji žáků, třídnických hodinách....
 • v občanské výchově, třídnických hodinách....
 • ve výuce
 • Vhodné pro absolventy SŠ, kteří se zde dozví zajímavé informace o získání práce.
 • vhodné pro práci výchovného poradce, třídních učitelů, učitelů občanské výchovy a k přípravě k závěrečným zkouškám - otázky ze světa práce
 • Vhodné pro studenty, kteří hodlají po SŠ pracovat.
 • Volba povolání, příprava do dalšího života
 • Vtipně psaný návod pro absolventy středních škol a učňovských oborů - jak se lépe přehoupnout ze školních lavic do pracovního života. Rady, návody....
 • Výborné pro studenty kteří ukončili školu a neví jak dál.
 • Výborný doplněk pro budoucí absolventy .... shrnující informace ohledně kariérového poradenství .... publikace vhodná i pro učitele i pro veřejnost.
 • Výborný způsob plýtvání peněz ze státního rozpočtu.
 • vyšší informovanost pro VP i absolventy
 • Využije ji žák SŠ a SOU - svět práce
 • učitel pro přehledné uspořádání témat světa práce
 • Využití jako příprava pro uplatnění se na pracovním trhu.
 • Využití má pro studenty, kteří nevědí co s životem pro absolventy SŠ či SOU. Mohou v ní získat různé rady...
 • Využití pro ujasnění chování v budoucím životě, k lepšímu jednání při sháňce zaměstnání.
 • využití při hledání zaměstnání - dobře popsán motivační dopis spolu s životopisem, jaké náležitosti by měl mít a jaké naopak ne, otázky, které často kladou zaměstnavatelé při pohovoru
 • Využití při realizaci průřezových témat člověk a svět práce.
 • Využití ve výuce u témat týkajících se uplatnění na trhu práce, na naší škole se vyučují v rámci předmětu Ekonomika.
 • Vzdělávací
 • základní infomace pro budoucí absolventy školy
 • Založení ohně v krbu.
 • zatopit s tím
 • Zejména díky užitečným informacím, lze považovat brožuru za pomocníka a rádce pro život po ukončení střední školy, a zároveň i pro studenty vysokých škol, kterým se nevydařilo studium VŠ.
 • Získání informací, kam po škole. Rady do života.
 • Získání základních informací pro žáky co dělat po ukončení vzdělávání.
 • Získávání aktuálních informací v ekonomice, společenském kontaktu, návody a rady při hledání zaměstnání.
 • Znamená shrnutí základních informací, které by jinak musel absolvent SŠ dohledávat osobně, tj. ne vždy kvalitně - její význam tedy vidím hlavně v zajištění kompetentní informovanosti cílové skupiny.
 • Žádné
 • žádné, měla by být zábavnější (forma), lépe zpracované informace
 • Že člověku může poradit jak si vybrat práci.

 

Nejvíce mne zaujalo:

 • Dobře propracovaná kapitola První krůčky v zaměstnání.
 • Přehledné, stručné
 • Pár příběhů reálných lidí pro inspiraci a kapitolka pro rodiče
 • Jak už jsem se zmínila, nejvíce mne zaujaly kapitoly o tom, jak úspěšně získat zaměstnání, které chci.
 • postup při hledání zaměstnání
 • Kapitola "Kdo jsem a kam směřuji", kapitoly o volbě dalšího studia a pracovní kariéry, praktické rady pro uchazeče o zaměstnání.
 • první krůčky v zaměstnání, pracovat je návyk, často kladené dotazy.
 • Pracovní pohovory a jejich vedení
 • kapitola benefity - velmi komplexní a podrobné, reálné příběhy skutečných lidí (svědectví)
 • téma
 • vzorový životopis
 • Vzorové životopisy.
 • Jak napsat životopis
 • Popis vzorových situací a reakcí na chování okolí.
 • dopis sobě, příběhy konkrétních lidí
 • výběr budoucího povolání
 • Všechny kapitoly
 • Příběhy reálných lidí, plánování vlastního času, jak být jiný.
 • Nejvíce mě zaujala kapitola "Jak být jiný, aby si mě všimli a vybrali"
 • "Příběhy reálných lidí pro inspiraci."
 • "Jak být jiný, aby si mě všimli a vybrali."
 • nečetla - neumím posoudit
 • Nečetla jsem.
 • reálné příběhy lidí
 • graficky přehledné zpracování publikace
 • péče o studenty
 • Studenti se vhodně zorientují v krocích, které je čekají po studiu při hledání zaměstnání, dozví se více a zajímavou formou než ve školních předmětech Základy společenských věd nebo Ekonomika.
 • Co když mne hned nikde nevezmou?
 • Pár reálných příběhů lidí.
 • snaha dostat do průvodce informace komplexní (tedy prakticky využitelné - např. životopis a weby, z oboru psychologie, motivační...). Snaha poskytnout celkový obraz o "budoucnosti".
 • "Zaklepat a vstoupit", "Co jsem podepsal - právní minimum"
 • Velmi dobré a konkrétní příklady otázek a odpovědí z přijímacích pohovorů.
 • Přehlednost publikace.
 • Čtivost pro žáky - dobře zpracováno!
 • Rady, na co se ptají budoucí zaměstnavatelé, jak na ně odpovídat, jak se chovat...
 • Celkem vhodné a promyšlené příklady, odpovědi na dotazy apod. které asi žádná praktická příručka doposud neřešila, ovšem v této části se to dá dále rozšiřovat a vylepšovat. Některé pasáže nám připadají jako obecné konstatování bez jednoznačného stanoviska, co se doporučuje resp. co je vlastně správně, přestože se to dá určit bez polemiky.
 • První krůčky v zaměstnání
 • bylo toho víc
 • příběhy pro inspiraci, kapitolka pro rodiče
 • Image a profesionální chování
 • první dojem (např. "Zaklepat a vstoupit"),
 • orientace při rozhodování se a výběr zaměstnání,
 • pozor na paragrafy - "Co jsem podepsal"!!!!!!!
 • základ ve společenském chování, vhodnost oblečení pro různé akce
 • Jak vést hovor s šéfy - možná více pokory, rozvrh a využívání času.
 • jaké otázky očekávat při pohovoru, co dělat a nedělat
 • pracovněprávní tématika, společenské chování
 • Části zabývající se psychohygienou, plánováním práce, způsoby správné komunikace a autoevaluace
 • Co Vás čeká u zaměstnavatele?
 • pohled na pracovní proces z pozice zaměstnance, ale i zaměstnavatele
 • osobní příběhy
 • Nečetl jsem ji...
 • Návod pro správné a profesionální chování uchazečů o zaměstnání, přijímací pohovor.
 • Soupis potřebných dokumentů pro úvodní korespondenci se zaměstnavatelem
 • věty typu "nic lepšího než práce stejně nezbývá." To má jako studenty od práce odradit? Zní to jako že práce je až to poslední, co bychom měli dělat. Kniha radí, že "kdo nechce jít pracovat, má jít dál studovat." To mám být motivace k dalšímu vzdělávání? Jsi líný jít dělat, tak se jdi flákat do školy? Opravdu mi to připadá velmi podivné.
 • Práce v zahraničí.
 • možnost jednání s odbornými poradci
 • Odpovědi na časté dotazy absolventů
 • nemám vyhraněný názor
 • Jednoduchost s jakou byly objasněny složité situace při hledání práce. Takto to pochopí opravdu každý.
 • šíře informací
 • dost kapitol
 • reálný pohled
 • Co mohu nabídnout zaměstnavateli, jak pracovat u zaměstnavatele, skutečné příběhy.
 • Orientace na trhu práce
 • návod jak v jednotlivých situacích reagovat a chovat se
 • Příběhy ze života
 • informace o životopisu, příběhy
 • kapitoly: profesionální chování, často kladené dotazy u přijímacího pohovoru, právní minimum, první krůčky v zaměstnání
 • vzorový životopis, kladné otázky u pohovorů, první dojem při pohovoru ... atd....
 • příklady CV, motivačních dopisů atd.
 • Kapitola "První krůčky v zaměstnání".
 • informace týkající se přijímacího pohovoru
 • nevím
 • "První krůčky v zaměstnání"
 • Kapitola pracovní smlouva, účast v konkurzu.
 • Pasáže věnované výběrovému řízení a "prvním krůčkům v zaměstnání".

 

 Za užitečné informace považuji:

 • aktualizované požadavky trhu práce
 • Analýza a prezentace sama sebe. Chování v novém prostředí po skončení školy.
 • Co dělat po škole
 • co dělat v různých životních situacích
 • domluva v práci
 • Dovednosti pro život
 • ekonomické pojmy
 • finanční gramotnost
 • hledání zaměstnání
 • hledání zaměstnání po střední škole
 • chování u konkurzu
 • info o pracovním pohovoru a o daních
 • informace
 • informace
 • informace důležité při psaní životopisu
 • informace
 • informace o CV, motivačních dopisech, pohovorech atd.
 • Informace o volbě zaměstnání, přijímacím pohovoru,...
 • Informace o volbě zaměstnavatele, pracovním pohovoru
 • informace o vysokých školách
 • informace o vysokých školách
 • Informace ohledně zaměstnavatele
 • Informace týkající se pracovních pohovorů
 • informace týkající se životopisu, jak se chovat při pohovoru
 • informace, které mi k něčemu budou (?), což tahle kniha postrádá.
 • jak má vypadat životopis, jak se chovat při pohovoru
 • jak má vypadat životopis, který zaujme
 • Jak psát životopis, motivační dopis
 • Jak se chovat a co říkat u pohovoru.
 • jak se chovat chovat při setkání se zaměstnavatele
 • Jak se chovat na pohovoru
 • Jak se chovat na pohovoru
 • jak se chovat na pohovoru
 • Jak se chovat na pohovoru
 • Jak se chovat na pohovoru
 • Jak se chovat na pohovoru
 • jak se chovat na pohovoru
 • jak se chovat na pohovoru, kam zasílat státní příspěvky
 • Jak se chovat na pohovoru.
 • Jak se chovat na pohovoru.
 • jak se chovat při pohovoru a jak psát životopis
 • Jak se chovat při přijímacím pohovoru, info o úřadu práce
 • Jak se píše životopis
 • jak sestavit životopis
 • Jak si najít práci
 • jak vypracovat žádost o zaměstnání, motivační dopis
 • Komplexnost a sourodost informací v návaznosti na uplatnění v praxi i v životě na jednom místě s možností se k některým otázkám podle potřeby vracet, praktické příklady a dotazy k zamyšlení
 • komunikace s budoucím zaměstnavatelem
 • konkrétní rady pro uchazeče o zaměstnání, reálné životní příběhy
 • moderní flexibilní formy práce
 • Motivace, vstup do zaměstnání
 • motivační dopis
 • možnosti kariérního růstu
 • možnosti nalezení práce
 • Na čem všem záleží, aby člověk byl přijat.
 • Např. právní minimum, informace o práci v zahraničí aj.
 • Nečetl jsem ji...
 • Nečetl jsem to.
 • nečetla jsem
 • nečetla - neumím posoudit
 • některé pasáže ze zákona
 • Nemohu posoudit
 • Nepamatuju si již publikaci
 • Nepovažuji za užitečné informace nic.
 • nevím
 • Nic
 • o budoucnosti, práci
 • o finanční gramotnosti apod.
 • o pohovoru
 • o práci
 • obecné
 • obecně všechny
 • obeznámení s tím, čemu se nevyhneme
 • odpovědi na dotazy absolventů, příběhy reálných lidí pro inspiraci
 • ohledně trhu práce
 • orientace
 • orientace na trhu práce
 • orientace v dalším životě
 • otázky a odpovědi
 • pojmy z pracovního procesu
 • pomoc např. s napsáním motivačního dopisu
 • pomoc s výběrem vysoké školy
 • Pomoc se životopisem.
 • popis jak se chovat při pohovoru se zaměstnavatelem. Často kladené otázky u přijímacích pohovorů. První krůčky v novém zaměstnání,...
 • Popis kroků při volbě a nástupu do zaměstnání.
 • Postup při získání pracovního místa.
 • použitelné v praxi
 • poznání sama sebe
 • Poznání sama sebe. Zajímavé je všechno.
 • Poznání sama sebe. Vše je užitečné.
 • pracovně právní vztahy
 • pracovní pohovor
 • Praktické příklady, reálné příběhy mladých lidí.
 • Prakticky vše obsažené v publikaci je užitečné.
 • právní info
 • právní minimum
 • Prezentování sebe samého.
 • průvodní dopis, psaní životopisu
 • první krůčky v zaměstnání
 • První krůčky v zaměstnání
 • První krůčky v zaměstnání
 • Především kapitoly jak porozumět sám sobě a o volbě práce. Také co dělat, abych měla co největší úspěšnost přijetí.
 • přehled
 • přehled možností
 • příběhy ze života
 • příklady ze života
 • Příprava na pohovor
 • Psychologie žáka
 • Rady a informace
 • rady do života
 • Rady do života ohledně budoucího zaměstnání
 • REJSTŘÍK ZAMĚSTNÁNÍ
 • různé zajímavosti
 • sebemotivaci, co když mě nikde nevezmou, první krůčky v zaměstnání
 • Sestavení životopisu.
 • sestavení životopisu
 • seznámení s realitou, úplnost informací
 • skoro nic
 • Slova učitelů
 • Slova učitelů
 • start do práce
 • Stručnost a jasnost podání informací.
 • struktura životopisu
 • téma
 • téměř všechny, které jsou uvedeny v brožuře
 • toho je spousta
 • Tvorba životopisu.
 • tvorba životopisu
 • ty co tam jsou
 • Úplně vše co je v publikaci.
 • úplně všechny
 • uvedené webové stránky, praktický přístup
 • V každé kapitole jsou uvedeny užitečné informace
 • V podstatě vše, zejména konkrétní návody pro orientaci na trhu práce.
 • v podstatě všechny
 • velmi dobře uspořádaný zdroj informací
 • veškeré informace
 • Většina informací byla více či méně užitečná.
 • většinu
 • většinu
 • většinu
 • většinu
 • vhodné pro studenty na přijímačky
 • Více jak ¾ informací by mohly být užitečné
 • více věcí
 • Volba typu pracovní kariéry
 • Vše.
 • vše
 • vše
 • vše
 • vše
 • vše
 • Vše na mě osobně působí velmi pozitivním dojmem.
 • vše, co se týká životopisu, přijímacího pohovoru, právního minima
 • všechno
 • všechno
 • Všechno
 • Všechno je užitečné!
 • Všechno se ve škole učíme, nic nového.
 • všechny
 • všechny
 • Všechny.
 • všechny týkající se pracovněprávních vztahů
 • všechny v publikaci uvedené - fakt se povedla!
 • všeobecné
 • vyjadřování u pohovoru
 • Vytvoření životopisu a co má obsahovat.
 • vzor životopisu
 • vzorový životopis, průvodní dopis zaměstnavateli
 • vzorový životopis, sebemotivace, zaklepat a vstoupit
 • vzory dopisů; základy pracovního práva
 • vzory životopisu
 • Vzory životopisu + motivačního dopisu
 • žádné
 • že je část věnovaná i rodičům
 • Životopis, motivační dopis
 • životopis
 • Životopis
 • Životopis a první krůčky v zaměstnání.
 • Životopis, korespondence, často kladené dotazy u pohovoru
 • "Životopis, který zaujme".
 • životopis, motivační dopis
 • životopis, pohovor
 • životopis, průvodní dopis, přijímací pohovor, časté dotazy absolventů k pracovně právním vztahům, první krůčky v zaměstnání
 • životopis, vstupní pohovor, dotazy absolventů, přijímací komise
 • Životopisy apod.

 

 

 

Použili jste publikaci ve výuce? Pokud ano, jak?

Odpovědi - 39% ANO - někteří doplnili:

 • Aktuální info.
 • ano
 • Ano - ekonomika, výběr a praktické zaměření hodin na daná témata.
 • Ano - použila pro psaní životopisu v hodinách českého jazyka.
 • Ano, s žáky jsem si ve vyučování knihu prošla a upozornila je na jednotlivé články.
 • ano, citovala jsem některé pasáže studentům
 • Ano, podpůrný prostředek při výuce personalistiky (životopis, motivační dopis, rozložení pracovní doby, benefity, pracovní kariéra)
 • ano, v předmětu ZSV bych použila některé kapitoly
 • Ano, využití konkrétních otázek, navození modelové situace při přijímacím pohovoru.
 • Ano. Informace o trhu práce, uzavírání pracovního poměru, osobní pohovor uchazečů o zaměstnání apod.
 • besedy o dalším uplatnění absolventů
 • bohužel přišla až po probraném učivu
 • Český jazyk, životopis
 • Dostali jsme přesný počet výtisků pouze pro žáky 4. ročníku s instrukci o předání těmto žákům. Avšak obsah brožury předkládáme žákům v besedách se zástupci praxe a je součástí vybraných předmětů.
 • dotazy na knihu, prezentované žáky.
 • jak žádat o zaměstnání
 • Jako názornou pomůcku při tvorbě životopisu.
 • jen jsem ji rozdal žákům
 • jen jsem na ni žáky upozornil
 • K prolistování
 • k přípravě na ZZ
 • Konzultace, výklad, praktická ukázka.
 • na studentské radě - informace o výtisku, seznámení s obsahem
 • Navrhovala jsem využití v českém jazyce, občanské nauce a ekonomice.
 • Některá témata probíráme. Bohužel, neobdrželi jsme brožurku v dostatečném množství. Rozdali jsme ji žákům a pro vyučující nezbylo.
 • Ne přímo ve výuce - publikaci jsem předal studentům ve výstupních ročnících s výzvou, aby mě jako kariérního poradce v případě potřeby konzultace kontaktovali v této věci osobně.
 • nikdy, možná jako odstrašující příklad
 • podpora žákům
 • použila jsem ji jako výchovná poradkyně
 • prozatím ne, až se s ní více seznámím, pak jistě ano
 • Při přípravě na slohovou práci - motivační dopis.
 • při třídnické hodině
 • Při tvorbě životopisu.
 • při výuce ekonomie u 3. ročníků učebních oborů
 • při výuce občanské výchovy
 • při vyučování pracovního práva
 • Rozbor kapitoly "První krůčky v zaměstnání"
 • Seznámení s bružurou.
 • seznámili jsme studenty
 • třídnická hodina
 • ukázka přijímacího pohovoru
 • Ukázkami
 • ukázky jako motivaci
 • upozornění na informace v ní obsažené
 • v Českém jazyce vzor životopisu a průvodního dopisu
 • V hodinách ekonomiky - umožnila mi víc se věnovat diskusi a příkladům - žáci si nemuseli psát tolik poznámek, protože měli publikaci k dispozici. Rovněž v TC Management - pyramida potřeb.
 • V hodinách občanské nauky nebo kdekoli jinde.
 • v hodině ekonomiky
 • v OBV
 • V třídnických hodinách, diskuze o dalším uplatnění.
 • výkladově a komunikačně
 • výtah z publikace
 • Vzhledem k tomu, že obsah příručky se shoduje s tématy předmětu Ekonomika - Pracovněprávní vztahy a související činnosti - ANO
 • vzorový životopis, průvodní dopis, přijímací pohovor, často kladené dotazy absolventů.
 • základní informace v tématu ZSV - kam po škole
 • Zařazeno do hodin občanské nauky a pro práci VP.
 • Zatím ne ale připravuji se na to v příštím roce, kdy budu mít třeťáky.
 • Zatím ne, ale použiju ji.
 • zatím ne, až v závěru roku v občanské nauce
 • žáci s ní společně se mnou pracovali

 

 

 

 


Grafia razitko 29


 Buďte s námi ve spojení

najdete nás na facebooku

linkedinlogo

Aktuality

 

soubor klic_na_hlavickuS.png

Veletrh práce a vzdělávání bude 26. 1. 2023 v TJ Lokomotiva Plzeň
Registrace pro vystavovatele otevřena, kontaktujte nás na e-mailu obchod@grafia.cz.
Informace a fotky na webu akce 
 

Erasmus+

Startujeme projekt Erasmus+

s názvem Learning Forward 21

Více informací 

 


Rekvalifikační kurzy

Přihlášky on-line

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (.pdf)  

Termín: 3. 10. - 29. 11. 2022

Asistent/asistentka - s AJ/NJ (.pdf) 

Termín: podzim 2022

Obsluha osobního počítače (.pdf) 

Termín: říjen 2022

Obsluha CNC obr. strojů (.pdf) 

Termín: podzim 2022

MS Excel

Termín: listopad 2022


Zkoušky z profesních kvalifikací

Přihlášky on-line


Kurzy pro podniky/veřejnost

Přihlášky on-line


POVEZ II
Získejte dotaci na školení Vašich zaměstnanců až do výše 85%!

Více informací: obchod@grafia.cz

Tel.: 378 771 222


Webináře - živá vysílání

nejen v období COVID 19

soubor network-1019737_1920.jpg

Podívejte se, jaké webináře jsme pořádali. Další témata vypíšeme zde.

Více informací

 


soubor logo_Mamma_friendly.jpg

MAMMA/PARENT FRIENDLY

Registrujte svoji firmu a získejte prestižní ocenění!

Více: ZDE


Žena Regionu

děkujeme, že jste podpořili Grafia, s.r.o. hlasováním pro její jednatelku, Mgr. Janu Brabcovou, v soutěži Žena regionu.

žena regionu

 


Ocenění českých podnikatelek 2017: Jednatelka společnosti Grafia s.r.o., paní Mgr. Jana Brabcová, získala 2. místo v kategorii Malá společnost. Blahopřejeme a máme radost!
Tým Grafia, s.r.o.

 

ocenění podnikatelek


Vizionáři 2016: Grafia získala Čestné uznání za inovativnost, ekonomický a společenský přínos ve svém oboru: soubor Vizionáři_na web_menší.jpg

 


Hledáme LEKTORY!!!

Lektor AJ, NJ

Lektor PC dovedností

Lektor komunikačních dovedností

Lektor kurzů v oblasti kvality

Více informací: ZDE
nebo kurzy@grafia.cz

 

 

 


 
 
Tel./fax: +420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz
© GRAFIA, s.r.o. 2012
Budilova 4, 301 21 Plzeň